fbpx

PRO vraagt samenwerkende coalitiepartijen aandacht voor misstanden

GFC NIEUWS- De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) heeft vandaag een memorandum aangeboden aan de samenwerkende coalitie VHP, ABOP, NPS en PL.
Onderstaande genoemde voorstellen vereisen volgens de partij geen nieuwe regelgeving, geen enkele financiële investering, maar slechts politieke wil, toewijding en communicatie.
De route naar budgetneutraal USD 2 miljard aan inkomsten voor de Staat Suriname binnen 36 maanden tijd:
1. Onder het Presidentschap van Desi Bouterse is meer dan USD 3 miljard uit de staatskas verdwenen en meer dan USD 200 miljoen van spaarders verduisterd door de regering. De partij die een kruistocht tegen corruptie beloofde werd de partij van verdwenen kasreserves, het Carifesta-schandaal, Naschoolse njang patu en keer op keer ‘Zand erover’.
Niet een politieke functionaris werd in 10 jaar tijd vervolgd en niet een SRD werd teruggehaald voor de staatskas.
2. Leningen van iedere rechtspersoon waar de overheid zeggenschap over heeft, zullen qua doelmatigheid en rechtmatigheid volgens artikel 24 en 25 Comptabiliteitswet ‘at arms length’ beoordeeld dienen worden aan de hand van de voorwaarden, gestelde zekerheden en nakoming.
Direct wanneer blijkt dat hierin tekortgeschoten is, zoals in de gevallen bij de overheidsbanken aan politieke functionarissen, zal onmiddellijk ingevorderd, geveild en volledig terugbetaald moeten worden. Als de corrupte profiteurs niet daartoe in staat zijn, volgen direct gevangenisstraffen, beslagen en veiling van alle bezittingen.
De aantredende regering kan daar in augustus 2020 mee beginnen en naar schatting vanaf november 2020 gemiddeld maandelijks USD 20 miljoen mee incasseren voor tenminste 24 maanden.
3. Iedere uitgave boven de SRD 1.500.000,– in de periode van september 2009 tot en met september 2019 zal aan de hand van artikel 18 en 19 Comptabiliteitswet 1952 en artikel 40 Wet Regionale Organen ex tunc beoordeeld dienen te worden op basis van de aanbestedingsplicht. Alle gevallen van onderhandse gunning dienen onderwerp te zijn van kritisch civiel en strafvorderlijk onderzoek en er zal onmiddellijk loonbeslag kunnen volgen onder de ministers die daaraan meegewerkt hebben.
De aantredende regering kan vanaf januari 2021 actief onderzoek starten en vanaf april 2021 de salaris en pensioenbetalingen van minstens 65 ministers opschorten en 2 miljarden SRD terugvorderen, dan wel achterstanden opschorten en verrekenen.
4. Een diepgaand verhaalsonderzoek kan nationaal, maar vooral internationaal, tot aan de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) ingericht worden, aan de hand van United Nations Convention against Corruption en bilaterale rechtshulpverzoeken.
De aantredende regering kan in april 2021 daarmee van start en zal vanaf maart 2022 tussen 800 miljoen en 1,5 miljard aan vreemde valuta terugvorderen
5. Suriname’s diplomatieke relaties op bilateraal, multilateraal en supranationaal niveau zijn in te zetten voor rechtshulpverzoeken, nadere financiering, know how en data uitwisseling vanwege het internationaal gevaar van straffeloosheid ter zake drugs-/narcotica aspect en verbanden, financiering van terrorisme en witwassen.
Het aantrekken van internationale onderzoekers, die buiten het stelsel van lokale invloeden staan en het aanbieden van eigen deskundigen ter uitwisseling, voor verbanden met die overheden en organisaties, die voor dezelfde doeleinden objectieve, buitenlandse onderzoekers kunnen inzetten.
6. De dubbele nationaliteit van corruptie verdachten en het nationaliteitsbeginsel zijn in te zetten voor rechtsingang en toegang tot beslag voorwerpen in het buitenland, aangiftes tegen de corrupte ambtsdragers in die jurisdicties.
Artikel 5 Wetboek van Strafrecht (Nederland)
7. Pentiti regelingen voor kroongetuigen en spijtoptanten, met waar gepast gedeeltelijke immuniteit en strafverminderingen, wanneer veroordeling van aanzienlijk hoger gerangeerde mede daders rechtstreeks daartoe te herleiden zijn.
8. Het Benoemen van de Anti Corruptie Commissie (artikel 2 Anti Corruptiewet 2017) op 1 oktober 2020 kan naar schatting 20% van de begrotingsuitgaven verminderen.
9. Vrienden, familie en overige profiteurs dienen in de onderzoeken betrokken. Dit is meestal de vindplaats van kapitaal en deze stro-mensen zijn vaak minder rigide en bedreven in opsporing en verhoor ontsnappen.
10. Het herinvesteren van minimaal 10% van de teruggevorderde bedragen in een gezamenlijke taskforce voor wijder onderzoek, garandeert duurzame spin offs en gecontinueerd succes en geloof in de daadkracht en integriteit van de aantredende regering.

BEKIJK OOK
Inspanningen armoedebestrijding door AW&J toegelicht aan Wereldbank