PRO komt met beveilingsplan voor scholen

De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) zal de komende vijf dagen zorgen voor beveiliging op scholen in Latour, zodat de kinderen normaal en met een veilig gevoel hun lessen kunnen volgen.

De partij zegt met veel ongenoegen kennis te hebben genomen van de onveilige situatie op scholen, in het bijzonder op Latour. De situatie is dusdanig dat zowel leerkrachten als leerlingen vrezen om de school te bezoeken; hetgeen erin geresulteerd heeft dat enkele scholen vandaag gesloten waren. “Het is de bedoeling dat de regering haar verontwoordelijkheid op zich neemt, en de scholen de hoognodige veiligheid garandeert”, haalt PRO aan.

De partij is van mening dat hiermee een basisrecht van het kind ontnomen wordt, met name het recht op onderwijs. Burgers hebben verder recht op veiligheid.

De partij bereidt ook een beveilingsplan voor dat gepresenteerd zal worden aan de ministers van Justitie en Politie en Defensie.

Overige berichten