fbpx

Pro-humaniteit wil leesbewustzijn met Leescampagne prikkelen

Stichting Pro-humaniteit beschouwt het nieuwe jaar als een uitgelezen moment om met de ‘Leescampagne 2018’ het leesbewustzijn te prikkelen. Met de Leescampagne wil Pro-humaniteit een bijdrage leveren aan het bevorderen van het leesbewustzijn in de samenleving. De Leescampagne etaleert zich via massacommunicatie.

Waarom een Leescampagne?

De Unesco heeft onderzocht en geconstateerd dat 90% van de schoolbevolking in Zuid-Amerikaanse landen niet kan begrijpen, bevatten wat er gelezen wordt. Slechts 10% kan het gelezen woord interpreteren en verwerken.

Door de leesboodschap, gedurende lange periode, op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze, via verschillende kanalen en expressie vormen te etaleren, wordt getracht om het leesbewustzijn aan te wakkeren.

Meerdere onderdelen

De campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel heeft zijn specifieke doelen en verwachtingen en kan afzonderlijk uitgevoerd worden. Het tegelijkertijd uitvoeren van alle onderdelen heeft een toenemend effect.

Met de gewaardeerde medewerking van de dagbladen en andere media zal er regelmatig kennisgeving plaatsvinden over onderwerpen en gedachten die de Leescampagne ter sprake brengt. Radiostations werken mee aan Educatieve Capsules in audio, het zijn de spots die de leesgedachte prikkelen door ze in de ether te brengen.

Televisiestations doen mee met de uitzending van Leescampagne spots en clips. Het verspreiden van posters en bladwijzers, die prikkelen tot lezen op scholen en bladwijzers voor bibliotheken, horen er ook bij.

De publicatie van de vierde druk van: ‘De Doolhof’, een boekje met verhalen van Henk Doelwijt en illustraties van Jules Chin A Foeng staat eveneens op het programma in het kader van de Leescampagne 2018.

OOK INTERESSANT
Eerste Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt geinstalleerd

Het jubileumboek, ‘De Leerling maakt de meester’ met als subtitel: ‘Drie decennia Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO-1)’ is er eveneens bij betrokken.

Ook wordt de aandacht gelegd op het cahier: ‘Nickerie, de glimlach van Suriname’ een publicatie van uitgeverij De Toekomst. In deze publicatie wordt de nadruk gelegd op Suriname als smeltkroes van rassen en culturen.

Vakwerk

Bij de samenstelling zijn verscheidene bronnen geraadpleegd. Er is goed gebruik gemaakt van literatuur. Ook werd er gebouwd op de kennis en ervaring van vakmensen. De Leescampagne komt op initiatief van vele personen met uiteenlopende disciplines. Het brein van vele personen, openbaart zich gedurende de campagne.

Onderwijskundigen, pedagogen, taalkundigen, leerkrachten, schrijvers, mediawerkers, kunstenaars en anderen die zich bezighouden met taal, lezen, schrijven en massacommunicatie, hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de campagne die er is voor algemeen nut.

Beschermvrouwen en heren

De Leescampagne kent een eenheid van beschermvrouwen en heren als: Romeo Simons, Delano Kamairo, Audrey Pierkhan, Charles Vervuurt, Chandra Algoe, James Lalmahomed, George Findlay, Iwan Brave, Anwar Lall-Mohamed, Guillermo Samson, Steven Rodriguez, Gregory Rusland, Henk Kamperveen, Alirio Polsbroek, Guno Ravenberg, Mike Nerkus, Radjoe Kalipdewsing, Nita Olf-Landvreugd, Jennifer Geerlings-Simons en Waldy Nain.

Verwacht wordt dat gaandeweg deze openbare actie meerdere personen in de rijdende trein zullen stappen.(GFC)