PRO doet handreiking voor samenwerking

GFC NIEUWS- De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) gelooft in bestuur volgens integriteit, deskundigheid en inspraak.
In de afgelopen maanden, hebben wij in dat kader verkennende gesprekken en onderhandelingen gevoerd om onze kieslijsten open te stellen voor kandidaten van andere politieke organisaties, wanneer wij in hen die kwaliteiten en een gedeelde visie konden herkennen.
“Wij hebben vernomen dat ongeveer twintig organisaties zich bij CHS ingeschreven hebben en nog geen definitieve bevestiging dat iedere inschrijving succesvol was. PRO heeft vertrouwen in haar succesvolle registratie en reikt hierbij nogmaals de hand naar organisaties en naar kandidaten, die zich kunnen herkennen in onze ontwikkelingsvisie en die door duurzame samenwerking, hun eigen deskundigheid in samenspraak op een integere wijze willen inzetten voor de vertegenwoordiging van het Surinaams volk en, zo de kiezer ons gezamenlijk voldoende vertrouwen schenkt, mogelijk bestuur en regeer verantwoordelijkheid.”
“Aan de partijen en personen, met wie wij de afgelopen tijd gesprekken gevoerd hebben, doen wij hierbij nogmaals de uitnodiging, om samen met ons te proberen te komen tot een verenigd, gedragen antwoord voor Suriname, omdat samenwerking nodig zal zijn om Surinamers het geloof en de hoop in een kans op een beter Suriname voor hun kinderen en zichzelf te bieden. Over zes dagen, zal de Algemene Vergadering van PRO, kieslijsten goedkeuren en er is nog ruimte voor u en daarmee, voor ons.”

Overige berichten