Prijsverlaging basisproducten onderdeel groter pakket

GFC NIEUWSREDACTIE- De prijzen van basisproducten in de winkels worden binnenkort verlaagd.
De prijsverlaging is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen, benadrukt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. De regering legt nu de laatste hand aan een serie aan maatregelen voor het gezond maken van de Surinaamse economie.
De rode draad hierin is het stabiliseren en verlagen van de koers. Zo volgt volgende week de eerste actie van de regering: de heropstart van de geldtransporten. Parallel zijn er andere maatregelen in uitvoering om de rust op de valutamarkt structureel te herstellen, geeft minister Achaibersing aan.
Met de prijsverlaging van de basisgoederen hoopt de regering het in gang gezette herstel- en stabilisatieproces direct tastbaar te maken voor de burgers. De regering zal de importeurs van deze goederen US-dollars beschikbaar stellen tegen een koers van SRD 14.29. Dit gebeurt echter pas nadat hun goederen in Suriname zijn aangekomen en ingeklaard. Op deze wijze wordt voorkomen dat de valuta voor andere doeleinden worden gebruikt.
Op 7 januari hebben minister Achaibersing en collega Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie de prijsverlagingsmaatregel besproken met vertegenwoordigers van de importeurs, winkeliers en consumentengroepen.
Alle partijen gaven aan dit initiatief van de regering ten volle te ondersteunen. Met het brede draagvlak is de overtuiging volop aanwezig dat de voordelen voor de burger snel zichtbaar worden op de winkelrekken.
Beide bewindslieden onderstrepen dat er bijzondere aandacht is voor het versterken van de concurrentiepositie van de lokale producenten. Consumenten zullen ook worden gestimuleerd zo veel als mogelijk Surinaamse producten te kopen. Deze projecten zijn nu in de maak.
De nieuwe lijst met verlaagde basisgoederen wordt op korte termijn bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat die wordt uitgebreid met meer gebruiksartikelen. Importeurs worden voortaan verplicht hun maximumprijzen te publiceren en erop toe te zien dat deze door de wederverkopers worden nageleefd.
De controle op de prijzen zal streng zijn. Het ministerie van EZ zal de gerichte controles uitvoeren. In geval van klachten kunnen die doorgegeven worden op de Facebookpagina van dit ministerie en telefonisch/Whatsapp op 08530915.