fbpx

Prijsstijgingen eerste helft 2020 overtreffen 2015 niveau ruimschoots

GFC NIEUWS- De Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is landelijk belast met de maandelijkse opname van consumentenprijzen.
Dat doet ze door de prijsontwikkeling van 316 goederen en diensten, die zijn opgenomen in het consumentenprijsindex pakket (CPI pakket), elke maand op te nemen op meer dan 600 locaties binnen en buiten Paramaribo. Het ABS kan hierdoor maandelijks aangeven hoeveel de prijzen van consumentengoederen in de afgelopen maand ten opzichte van de vorige maand zijn veranderen en vooral belangrijk, hoeveel de prijzen van dezelfde producten in een jaar tijd gemiddeld zijn veranderd.
Zo wordt op een objectieve manier bijgehouden hoe het algemeen prijspeil zich in ons land ontwikkeld en daarmee de koopkracht van de samenleving. Een vuistregel is dat als het inflatiecijfer in achtereenvolgende De prijzen van zowel elektriciteit als transport zijn de laatste tijd ongewijzigd gebleven. Zodra deze veranderen zal de consumentenprijsindex (CPI) verder omhoog schieten. Hiermee blijkt de verwachting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over prijsontwikkelingen in ons land nu reeds achterhaald.
Het IMF geeft namelijk op haar website aan te verwachten dat tegen het einde van 2020 de inflatie in ons land zal zijn opgelopen tot 27,9%. Met de ABS CPI cijfers wordt duidelijk gemaakt met hoeveel de kosten van levensonderhoud in ons land in de achterliggende maanden stijgt, hiermee de koopkracht daalt en de samenleving in reële termen armer wordt. Voor de maand juli geeft het ABS aan dat de consumentenprijzen in vergelijking met de maand daarvoor (juni 2020) met 2,5% zijn gestegen. In juni werd al een stijging van 3,3% ten opzichte van mei gemeten.
Vergeleken met juli 2019, blijken de consumentenprijzen in een jaar gemiddeld met 38,3% te zijn gestegen. Vermeldenswaard is dat prijzen van bepaalde producten in 12 maanden (juli 2019-juli 2020) met maar liefst 423% zijn gestegen. Het ABS maakt gebruikt van bepaalde gewichten bij de berekening van het gemiddeld inflatiecijfer, waarbij basisgoederen, elektriciteitskosten en transportkosten zwaarder wegen. periode omhoog zijn gegaan.
De prijsontwikkeling ging vooraf aan de vele wisselkoersveranderingen op de parallelle markt, waarmee de SRD effectief steeds verder ontwaarde. Daar wij als land sterk afhankelijk zijn van importen en zelf onze eigen productie een belangrijk importcomponent heeft, resulteert dit in hogere prijzen van goederen en diensten. Vanaf maart zorgt de Covid-19-pandemie voor een verdere druk op het prijzenfront.
De aanvoer uit het buitenland is sterk verminderd en door ‘lock-down’ maatregelen hielden initieel enkele bedrijven de deuren dicht, waarmee zij die open waren prijzen konden bepalen voor de schaars wordende goederen. Uiteindelijk moet deze bevestiging van de prijsontwikkeling in de achter ons liggende periode door het ABS, slechts gezien worden als een bevestiging van wat de consument reeds voelt in zijn portemonnee.

BEKIJK OOK
164 projectvoorstellen komen in aanmerking voor SAMAP’s Matching Grant Facility