Opdrijving koers en winkelprijzen niet meer mogelijk met Vliegende Brigade?

INGEZONDENOpdrijving van prijzen in winkels en van de wisselkoers -lijkt- tot het verleden te gaan behoren.

Althans, dat zijn woorden van een nieuwe presidentiële commissie die speciaal hiervoor is opgezet: de Vliegende Brigade’.

Normaal gesproken loopt prijscontrole via met ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, het voormalig ministerie van Handel & Industrie. Nu dus een stapje hoger, vanuit de president.

Met de komst van de Vliegende Brigade zal er intensiever worden opgetreden dan tot nu toe gebeurde via het ministerie van EZ. Volgens deze nieuwe Vliegende Brigade zullen naam en toenaam van prijsopdrijvende winkels, importeurs en koershandelaren worden bekend gemaakt.

OOK INTERESSANT
Mentale gezondheid krijgt extra aandacht tijdens bewustwordingsmaand

In de samenleving is bekend dat sommige prijscontroleurs zich lieten omkopen of niet effectief genoeg konden optreden. Of het deze nieuwe brigade lukt om de dagelijks stijgende prijzen in winkels te beteugelen, zal de komende tijd moeten blijken.

Het land kampt met ongebreidelde prijsstijgingen die toegeschreven worden aan de stijgende wisselkoers op de zwarte markt. Maar in werkelijkheid hebben importeurs van basisgoederen, beschikking over goedkope US dollars tegen de lagere koers van 14.29. Prijzen in winkels zouden dus (theoretisch) omlaag moeten gaan.

OOK INTERESSANT
Urgente multinationale veiligheidsmissie naar Haïti

De vraag is hoe deze brigade zal opereren en of die voldoende manschappen en middelen ter beschikking heeft om landelijk de duizenden winkels en supermarkten te controleren.

Beloofd is dat er zonder aanzien des persoon zal worden opgetreden. Het is dus even de kat uit de boom kijken.

B. Galradj

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Bijna eind februari en nog steeds is alles even duur