Preventie belangrijk in strijd tegen dengue

Preventie is het beste wapen in de strijd tegen dengue.

De samenleving moet ervoor zorgen, dat de broedplaatsen worden opgeruimd. Zelfbescherming is ook van essentieel belang. Door een recente uitbraak van Dengue in Trinidad, Guyana en Jamaica heeft het ministerie van Volksgezondheid onlangs bericht ontvangen van de CARHPA (Caribbean Public Health Agency) dat er bevestigde Dengue gevallen zijn gerapporteerd.

Vanwege de verhoogde bezorgdheid op de Caribische eilanden, is er vanuit CARPHA regionaal advies gegeven aan de landen om hun maatregelen tot het voorkomen, vermenigvuldigen en verspreiden van de muskiet te verhogen en zodoende transmissie van de ziekten te voorkomen.

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft in dit kader een gesprek gehad met Helene Hiwat, coördinator van het Malariaprogramma en Dayanand Panchoe, arts bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

Panchoe roept de samenleving op om bij plotselinge hoge koorts, lichaamspijnen en keelontsteking gelijk naar de arts te gaan. Naar aanleiding van de oproep van CARPHA is Suriname alert en zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals voorlichting om de uitbraak van dengue tegen te gaan.

Vooralsnog is slechts 1 geval genoteerd. “De ziekte is vooral afhankelijk van de aanwezigheid van regenwater en aangezien het nu regent krijgt de muskiet die dengue overbrengt alle ruimte om zich te verspreiden”, zegt Hiwat.

Volgens haar is het daarom van belang de broedplaatsen op te ruimen, doelende op onder meer lege flessen of openstaande bakken. Ook in het binnenland is er reden tot waakzaamheid, omdat de muskiet (Aedes Aegypti) ook daar aanwezig is en er onzorgvuldig wordt omgegaan met vuil en water. Doordat er niet altijd toegang is tot leidingwater wordt water in grote hoeveelheden opgeslagen.

Het is van belang om die grote tanks af te dekken, zodat de muskiet de kans niet krijgt om eitjes te leggen. Preventie en zelfbescherming zijn enorm belangrijk meent Hiwat.

Panchoe geeft aan dat men niet lichtvaardig moet omgaan met de ziekte, aangezien de gevolgen heel ernstig kunnen zijn. Tegen Dengue is er geen medicatie, maar als iemand hoge koorts heeft is het raadzaam slechts Paracetamol toe te dienen. Indien er bloedingen geconstateerd worden moet men terstond de arts raadplegen.

De arts zegt dat tegen het virus weinig gedaan kan worden, maar dat het van belang is de transmissie die door deze muskiet geschiedt wordt onderbroken. Van belang is ook volgens Panchoe dat de dichtheid van de muskiet gemonitord wordt, zodat vastgesteld kan worden om welke van de typen virussen het gaat.

Ten aanzien van de preventie beveelt de arts de elektrische rackets aan die de muskieten ook doden zonder een onaangename geur te verspreiden. Het inzetten van de bekende spuitwagen vindt pas plaats als er sprake is van een epidemie. Personen die een verminderde weerstand hebben zijn het meest kwetsbaar voor het oplopen van Dengue.

Overige berichten