fbpx

Presidentiële Werkgroep Inventarisatie, advies ontplofbare en gevaarlijke stoffen bezoekt Merian mijn

GFC NIEUWS- – – De Presidentiële Werkgroep ‘Inventarisatie en advies ontplofbare en gevaarlijke stoffen’ heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Newmont Suriname/ Merian mijn.
Dit bezoek houdt verband met de taakstelling van de Presidentiële Werkgroep om aan de President van de Republiek Suriname te rapporteren over al dan niet potentiële dreigingen voor rampen gerelateerd aan de import, opslag, transport en het gebruik van ontplofbare en gevaarlijke stoffen.
Het programma van het bezoek was tweeledig. Tijdens het eerste deel van het bezoek is aan de delegatie een presentatie gegeven waarin is uitgelegd hoe Newmont Suriname/ Merian Mijn omgaat met de import, opslag en gebruik van ontplofbare en gevaarlijke stoffen. Alle aspecten van veiligheid en beveiliging zijn met de delegatie gedeeld. Daarna volgde een veldbezoek aan verschillende locaties: emulsie plant, magazijnen voor ontplofbare stoffen, inclusief de tijdelijke opslagfaciliteiten die het bedrijf gebruikt voor de opslag van Ammonium Nitraat.
Voorafgaand aan dit bezoek heeft Newmont Suriname nauw samengewerkt met alle relevante autoriteiten om goedkeuring te verkrijgen voor een tijdelijke opslagfaciliteit om extra voorraad op het terrein te kunnen opslaan. Het verzoekschrift voor aanwijzing van deze tijdelijke opslagfaciliteit als een rechtsgeldige particuliere bergplaats voor een dergelijke op zichzelf niet-ontplofbare stof, is eerder deze maand ingediend bij de Procureur-Generaal.
Zodra de maatschappij een goedkeurend besluit van de Procureur-Generaal heeft ontvangen, zal Newmont Suriname een aanvang maken met het veilig transport van Ammonium Nitraat van de huidige locatie aan de Uraniumstraat in Paramaribo naar de Merian Mine. Het transport zal geschieden volgens de richtlijnen van de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding strikt opvolgen.
In aanvulling op de bestaande opslagfaciliteit met beperkte capaciteit, is er een locatie op de site van Merian geïdentificeerd en voorbereid waar Ammonium Nitraat veilig kan worden opgeslagen in geventileerde containers. De opslagfaciliteit is niet in de buurt van constructies en/of gebouwen.
De locatie is een eerder opengemaakte plek in het bos met een enkele toegangsweg en ligt op meer dan 2 kilometer afstand van het kamp. De opslag is in overeenstemming met bestaande internationale en nationale normen en voorschriften en in overeenstemming met de veiligheidseisen aangegeven in de ‘Material Safety Data Sheets’ (MSDS).
Newmont Suriname is van plan deze locatie te gebruiken totdat een nieuwe permanente opslagfaciliteit kan worden gebouwd en gebruikt voor opslag van ammonium nitraat.
Newmont Suriname erkent het belang van het ondersteunen van de bredere aanpak van de overheid en zal daarom blijven samenwerken met de relevante autoriteiten om te komen tot integrale lange termijn oplossingen voor import, opslag en gebruik van ontplofbare en gevaarlijke stoffen.
Het bedrijf zet zich ervoor in om een gewaardeerde partner in deze kwestie te zijn en zal zich in het algemeen blijven inspannen om de veiligheid en het welzijn van de gemeenschappen waar het bedrijf actief is te waarborgen en het milieu te beschermen, zegt waarnemend Communicatie Manager Simone Verwey. “We leggen ons erop toe dat mijnbouwactiviteiten steevast op een duurzame en verantwoorde wijze worden verricht.”

BEKIJK OOK
Sabakuproject grote beerput, Santokhi moet ingrijpen!