fbpx

Presidentiële onderscheiding voor Soerin Malhoe

Bij de viering van de 43e onafhankelijkheid van de Republiek Suriname heeft Soerin Malhoe een onderscheiding ontvangen, namelijk Ridder in de orde van de Palm. Deze onderscheiding heeft hij uit handen van president Desi Bouterse op 22 november gekregen voor zijn verdiensten ten behoeve van de Surinaamse samenleving.

Als zelfstandig ondernemer biedt Malhoe al enkele decennia emplooi aan een aantal medewerkers in Suriname. Deze medewerkers zijn op hun beurt in staat een gezin te onderhouden. De presidentiële onderscheiding betreft echter een erkenning en waardering voor de inzet die Malhoe geheel belangeloos verricht voor sociaal zwakkeren in de samenleving.

Als telg van een ondernemersfamilie uit Saramacca waarvan een deel zich ook op religieus gebied verdienstelijk heeft gemaakt, combineert Malhoe als persoon deze beide kanten van zijn roots op een zeer eigentijdse wijze. De waarden die hij meegekregen heeft in zijn opvoeding, gebaseerd op de Vedic dharma, geeft hij op zijn eigen wijze vorm en inhoud. Zo zal het zeer zelden voorkomen dat je hem waarneemt tijdens een zondagse dienst in een mandir.

Soerin zet zijn tijd en energie liever in om daadwerkelijke noden van mensen te verlichten. Mensen die als zwerver door het leven moeten gaan kunnen rekenen op zijn oprechte aandacht, een portie eten of wat frisse kleding. Weer anderen worden letterlijk mobiel gemaakt doordat zij een rolstoel, loopkruk of een rollator als gift krijgen. Zieke en hulpbehoevende ouderen worden tijdelijke ondersteund met zorgmaterialen.

Ook op het gebied van de voetbalsport, met name het verbeteren van de organisatiegraad, voorzieningen en de opleiding van jeugd, heeft Soerin zijn sporen achtergelaten.

Het vehikel waarmee Malhoe zijn sociaal werk de afgelopen jaren heeft gedaan, is de Vriendengroep Himmat. Hij is ruim 33 jaar geleden mede-oprichter geweest van deze vriendengroep.

In de afgelopen 12 jaar heeft hij samen met de VG Himmat – geheel omniet én met zelf betaalde vliegtickets – in staat geweest om 14 containers met hulpgoederen naar Suriname te verschepen. Deze prestatie kon alleen geleverd worden door samenwerking met verschillende organisaties, ondernemers en instellingen in Nederland en Suriname. Een onmisbare schakel in het netwerk is de Stichting OHM in Suriname.

BEKIJK OOK
UNDP zal Suriname blijven ondersteunen in acties om voortbestaan jaguars te garanderen

Vermeldenswaard voor het sociaal werk is dat er hierbij geen onderscheid word gemaakt naar religie, etnische groep of politieke kleur van de mensen of instellingen die hulpgoederen nodig hebben. Transparantie is een tweede belangrijke factor.

Jaarlijks legt Malhoe samen met de VG Himmat verantwoording af aan donateurs en partners over de hulpgoederen die deze partijen geschonken hebben.

In reactie op de presidentiële onderscheiding zegt Malhoe het volgende: “Sociaal werk moet je vanuit een positieve grondhouding doen zonder djugu djugu; je bijdrage, hoe gering deze ook is, moet geheel onbaatzuchtig zijn én je moet je als persoon nooit afvragen wat je ervoor terugkrijgt”. De voordracht voor de presidentiële onderscheiding is gedaan door het voormalig PvdA-raadslid Ramon Ramsodit.

De vrijwillige inzet van Malhoe in de afgelopen decennia is ook andere organen opgevallen. Zo heeft hij voorafgaand aan deze presidentiële onderscheiding o.a. de Rotterdamse Vier Leeuwenspeld en de Erasmusspeld gekregen. In 2017 heeft hij ook een Koninklijke onderscheiding gekregen nl Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Malhoe beschouwt de presidentiële onderscheiding mede als een verdienste van de Vriendengroep Himmat en bedankt de vrienden in Suriname en Nederland voor hun tomeloze inzet. Zijn dank gaat ook uit naar de directie van Vertraco Shipping B.V. die als maatschappelijk betrokken ondernemer VG Himmat ondersteunt.

Tot slot spreekt hij langs deze weg zijn bijzondere dank uit naar zijn echtgenote, twee dochters en schoonzoon. Zonder de ruimte en onvoorwaardelijke steun die zij hem hebben geboden, was hij niet in staat om zijn sociale inzet waar te maken.(GFC)