Presidentiële delegatie brengt bezoek aan Bera Fisheries

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse, premier Mia Amour Mottley, vergezeld van de ministers Ydleiz Bigely van Buitenlandse Zaken en Rabin Parmessar van LVV, hebben een bezoek gebracht aan Bera Fisheries te Bethesda.

De delegatie werd welkom geheten door John Berner en zijn staf. In zijn uiteenzetting gaf directeur Berner aan dat het bedrijf door vrouwen wordt gemanaged en hij op de achtergrond bezig is.

“Acht en twintig jaar geleden zijn wij op bezoek geweest bij dit bedrijf die eigendom was van een andere persoon en waren erg onder de indruk van wat wij toen zagen, nu bezit ik het bedrijf en heb zelf uitgebreid,” gaf Berner aan.

Na voorzien te zijn van de voorgeschreven kleding kreeg de delegatie een rondleiding en kon zijn de faciliteiten zien en het verwerkingsproces meemaken.

Er werd een uiteenzetting gegeven van de visserijactiviteiten alsook de vangst. Bepaalde soorten van de vis die wordt gevangen kwamen de premier wel bekend voor en bestaat ook vraag naar.

Minister Parmessar van LVV gaf aan dat de visserij van eminent belang is voor de ontwikkeling van Suriname, als we denken aan werkgelegenheid en de opbrengst uit deze sector.

De minister haastte zich erbij te zeggen dat de resultaten niet makkelijk te behalen zijn. Het zijn wederom successen geboekt in een combinatie van de public en private sector, echter zijn er vele uitdagingen om deze sector duurzaam te ontwikkelen.

Het is een hele keten die moet worden doorlopen vanaf de vangst tot het exporteren. Ook de illegaliteit in de sector baart zorgen, dat werd ook beaamd door de directeur van Bera Fisheries.

Parmessar gaf aan dat LVV op iet wat andere wijze te werk is gegaan bij het verlengen van de visvergunningen dit jaar. Er wordt heel streng gelet als de vis- en vaartuigen voldoen aan de gestelde eisen, indien niet wordt de vergunning die voor 1 jaar geldig is niet verlengd. Dit is volgens de minister nodig om de export niet in gevaar te brengen.

Volgens Berner zijn ze momenteel bezig na te gaan hoe zij zo goed mogelijk kunnen voorzien in de vraag van de internationale markt. In dat kader is hij bezig na te gaan als die behoefte gedekt kan worden vanuit een vestiging in Brazilië, waar hij aanvult met vangsten van Brazilië, om aan de vraag te voldoen.

Het bedrijf is ook bezig vis te verwerken tot varkensvoer en misschien zelfs een varkens kwekerij op te zetten, want er is ook een vraag naar varkensvlees.

Overige berichten