fbpx
President wil zo snel mogelijk aanbevelingen Commissie Anti-Corruptiewet

GFC NIEUWS- De Presidentiële Commissie Anti-Corruptiewet moet zo snel mogelijk aan de slag.

President Chandrikapersad Santokhi heeft namelijk liever vandaag dan morgen aanbevelingen van de werkgroep, die hij op 5 augustus heeft geïnstalleerd voor de duur van zes maanden. De commissie wordt voorgezeten door Carmen Rasam.

Volgens het staatshoofd lijken zes maanden kort, maar hij illustreerde dat de vorige week eveneens door hem geïnstalleerde Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, die hem moet adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat, reeds de eerste twee aanbevelingen heeft gedaan.

De Commissie Anti-Corruptiewet moet voor de regering vaststellen wat de stand van zaken is met betrekking tot de anti-corruptiewet, die in 2017 is ingediend. Zij moet in kaart brengen: de randvoorwaarden die nodig zijn en het vervolgtraject dat de regering moet inzetten om ervoor te zorgen dat de anti-corruptiewet in haar volle omvang kan werken.

President Santokhi merkte op dat deze anti-corruptiewet thans partieel in werking, maar nu moet dat in volle omvang gebeuren. De wet kan niet volledig in werking treden omdat belangrijke juridische en institutionele randvoorwaarden nog niet in place zijn.

Volgens hem heeft de huidige regering beloofd dat deze wet in werking zou treden, maar de regering moet ook goede beslissingen nemen en daarvoor moet er een deskundig team aan het werk gezet worden om aanbevelingen te doen. Het ministerie van Justitie en Politie en de Nationale Assemblee hebben tijdens de vorige regering al heel wat voorbereidend werk gedaan. Het staatshoofd gaf de werkgroep mee ook hiernaar te kijken, na te gaan wat aangepast moet worden en wat past binnen het beleid van de huidige regering.

President Santokhi benadrukte dat de regering haast heeft. “Omdat de samenleving ons mandaat heeft gegeven om te regeren, om het parlement te vormen. De samenleving is boos dat ze verarmd is en dan wordt ze nog bozer als ze merkt dat we in haar portemonnee komen en de mensen die haar arm gemaakt hebben niet aangepakt worden,” aldus het staatshoofd.

Hij zei dat er een stukje balans moet komen en meer voorlichting voor de samenleving. De regering wil alles conform de regels van wet en recht doen. Het gaat om de rechtstaat en behoorlijk bestuur.

Naast rechtszekerheid en rechtsbescherming moet er ook sprake zijn van rechtshandhaving en dat moet goed voorbereid worden. Het staatshoofd garandeerde dat het gaat om regelgeving die op een goede wijze toegepast gaat moeten worden.

Hij bereidde de commissie erop voor dat het een belangrijke doelgroep betreft die valt onder de werkingssfeer van de anti-corruptiewet en dat ook bij deze doelgroep de nodige zorgvuldigheid betracht moet worden. President Santokhi: “Het is de toplaag van bijna alle ambtenaren, alle publieke gekozen en benoemde functionarissen, dus ook de dr’s en rr’s. Het zijn een paar duizenden mensen en dat wil zeggen dat de administratieve organisatie heel goed opgezet zal moeten worden.”

De regering zal alle aanbevelingen die door de commissie gedaan zullen worden met het parlement bespreken. Het gaat volgens het staatshoofd om meer dan uitvoeringsbesluiten alleen, maar een hele administratieve organisatie.

Meer nieuws

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger opkomst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Parkeerwachter licht diverse personen op

GFC NIEUWS- De 53-jarige Delano L. is door de politie aangehouden en opgesloten voor verduistering. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Geld en documenten buitgemaakt bij SRS

GFC NIEUWS- Gewapende criminelen hebben in de nacht ingebroken bij het Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…