fbpx

President Santokhi spreekt de VN-vergadering virtueel toe

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag tijdens het Algemeen Debat, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) toegesproken.
Vanwege de mondiale Covid-19-pandemie spreken de wereldleiders de vergadering virtueel toe voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Naties.
Het thema bij de 75ste herdenking van de Verenigde Naties (VN) is: De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben; herbevestiging van onze collectieve inzet voor multilateralisme – aanpak Covid-19 door middel van effectieve multilaterale actie’.
Het Staatshoofd is tijdens zijn toespraak ingegaan op de Covid-19-pandemie, die afgezien van de menselijke tol, de voedselvoorzieningsketens op zijn kop zet en, economieën lam legt. Voorts is de nadruk gelegd op de creatie van een ​​nieuw multilateralisme dat fundamenteel gericht is op vrede en welvaart voor alle naties en dat de grotere efficiëntie van het ondersteunende institutionele kader mogelijk maakt.
President Santokhi deed een oproep aan landen om eenzijdige acties achterwege te laten en te streven naar dialoog en de actieve betrokkenheid van alle landen, rekening houdend met internationale principes. In dit verband heeft de president een oproep gedaan inzake de opheffing van het al lang bestaande economische, financiële en commerciële embargo tegen de Republiek Cuba en zijn bevolking.
Het belang is eveneens benadrukt van hervorming van de VN, gezien de veranderende geopolitieke realiteit sedert de oprichting in 1945. De deelname van ontwikkelingslanden, vooral de kleine economieën, aan het mondiale financiële en handelssysteem is een van de langverwachte hervormingen die moeten plaatsvinden.
In dat kader memoreerde het staatshoofd het volgende “ Ik geloof dat wereldwijde strategische samenwerking en complementaire financieel-economische benaderingen vereist zijn. Dit kan worden bereikt door nauwere partnerschappen tussen het IMF, de Wereldbank en de WTO”.
Tenslotte heeft de president de aandacht gevraagd voor de gevolgen van klimaatverandering, waarbij gepleit werd voor de mobilisatie van financiële middelen ter ondersteuning van onze duurzame ontwikkeling.
Suriname zal op ministerieel niveau participeren in de overige bijeenkomsten, te weten de Topontmoeting over Biodiversiteit (30 september), de Topontmoeting ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing (Beijing + 25)’ (1 oktober) en de Topontmoeting van de Internationale Dag voor de totale eliminatie van kernwapens (2 oktober).

BEKIJK OOK
VHP-hoofdbestuurslid Baldew doneert SRD 23.000 voor renovatie RGF-poli