fbpx

President Santokhi: ‘’Regering waardeert transparantie, verantwoordingsplicht, openheid en eerlijkheid’’

GFC NIEUWS- “Mijn regering waardeert transparantie, verantwoordingsplicht, openheid en eerlijkheid in haar openbaar beleid en regeert als zodanig op basis van de rechtsstaat. Als gevolg hiervan is de beschikbaarheid van toegankelijke en transparante statistische gegevens van hoge kwaliteit essentieel voor onze democratische samenleving”.
Woorden van president Chandrikapersad Santokhi dinsdag bij de viering van Wereldstatistiekendag 2020.
Het is de derde keer dat deze dag wereldwijd gevierd wordt. De viering van Wereldstatistiekendag 2020 is een wereldwijde samenwerking, georganiseerd onder leiding van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties. Het is algemeen bekend dat een betere benadering van gegevens voor iedereen betere resultaten zal opleveren. Door gegevens te gebruiken, begrijpen we beter wat er is gebeurd, waarom het is gebeurd, wat er daarna kan gebeuren en hoe we moeten reageren.
“Op feiten gebaseerde beleidsvorming zal mijn regering in staat stellen lange termijn beleid te ontwikkelen dat is gevormd door bewijsmateriaal en feiten, in plaats van korte termijn reacties op huidige situaties. Daarom hebben we een degelijk beleid nodig dat vraagstukken oplost. We hebben beleid nodig om de levensomstandigheden voor zowel huidige als toekomstige generaties in onze samenleving te verbeteren,” voerde Santokhi aan.
“De Covid-19-pandemie heeft de wereldwijde belangstelling voor statistieken van hoge kwaliteit aangewakkerd. De laatste volksgezondheidsontwikkelingen van de Covid-19-pandemie komen onder meer tot uiting in de volgende categorieën: nieuw besmette personen, sterftecijfers en aanvullende epidemiologische statistieken”, stelde het staatshoofd.
De sociaaleconomische gevolgen worden daarentegen gemeten in veranderingen in het bbp, werkloosheidscijfers, armoedeniveaus en andere aanvullende economische indicatoren, zowel op macro- als op microniveau.
Al deze gegevens en statistieken vanuit een volksgezondheidsperspectief en vanuit een sociaaleconomisch perspectief, in lijn met wetenschappelijk bewijs, stellen de regering in staat om beleid te voeren en op feiten te baseren met betrekking tot het bestrijden van Covid-19 en het verminderen van nadelige sociaaleconomische effecten.
President Santokhi prijst statistici van het Algemeen Bureau voor de Statistiek en alle anderen voor hun inspanningen bij het produceren en verstrekken van gegevens en statistieken van hoge kwaliteit.
Statistici leveren een belangrijke bijdrage aan het redden van levens en het voorkomen van toename van armoede. Het is duidelijk dat de Covid-19-pandemie het belang van de statistici heeft benadrukt. In de regio is op 15 oktober Caribbean Statistics Day herdacht.
In een periode van onder meer nepnieuws, blijft het Algemeen Bureau voor de Statistiek, toegewijd aan het implementeren van een Nationale Strategie voor de Ontwikkeling van Statistieken (NSDS).
De NSDS is geïntegreerd in nationale beleidsprocessen en nationale wet- en regelgevingskaders en tegelijkertijd met de Regionale Strategie voor de Ontwikkeling van Statistieken (RSDS). “Dit ondersteunt onze versnelde overgang naar op feiten gebaseerde beleidsvorming, waardoor we onze voortgang op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) kunnen volgen, terwijl we zowel de transparantie als de verantwoordingsplicht in het bestuur verbeteren en onze nationale veiligheid verbeteren”, aldus het staatshoofd.
Het thema van Wereld Statistieken Dag is “De wereld verbinden met gegevens die we kunnen vertrouwen”.

BEKIJK OOK
Visserijsector tast nog steeds in het duister over afspraken met Guyana