fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

President Santokhi noemt Nickerie, Albina en Atjoni in kader duurzame ontwikkeling

GFC NIEUWS- De huidige regering heeft in haar afgelopen verkiezingscampagne aangegeven een paar grote projecten te zullen uitvoeren in het kader van de duurzame ontwikkeling van ons land.
Bij de installatie van het Project Management Team zei president Chandrikapersad Santokhi dat de regering niet alles tegelijk kan doen, maar stap voor stap.
Het staatshoofd noemde alvast drie projecten die geïdentificeerd zijn om onderworpen te worden aan een studie door het managementteam en externe deskundigen. Het gaat om de luchthaven van Nickerie, het grensplaatsje Albina en Atjoni, de opstapplaats naar het verre zuiden van Suriname.
Het Project Management Team dat woensdag voor de duur van een jaar is geïnstalleerd, zal lopende grote en middelgrote infrastructurele projecten in kaart moeten brengen en de regering aanbevelingen moeten doen over de status van deze projecten en hoe met ze om te gaan.
Over de eerdergenoemde projecten voor duurzame ontwikkeling van Suriname zal zij plannen moeten opstellen. In het district Nickerie zal de luchthaven zodanig gerehabiliteerd moeten worden dat het gaat naar een internationale standaard om de agrarische productie te stimuleren en tegelijkertijd toerisme te bevorderen. De airport zal daarnaast ook ingezet kunnen worden bij de toekomstige exploitatie van onze oliegebieden.
In het oosten zal Albina een voorname rol moeten gaan vervullen in de relatie met Europa, aangezien buurland Frans-Guyana een deelgebied is van Frans-Guyana. Het Surinaamse grensplaatsje zal samen met de regering van Frankrijk en leiding van Frans-Guyana tot een moderne stad gemaakt moeten worden en zodanig gepositioneerd dat er in het gebied geïnvesteerd wordt in handel, hotelwezen en onderwijs.
Als dit gebeurt “dan gaat het goed met de lokale gemeenschap, maar dan hebben we ook faciliteiten gecreëerd voor onze ondernemers en exporteurs dat ze hun goederen kwijt kunnen richting Frankrijk, via Frans-Guyana en omgekeerd,” blikt president Santokhi vooruit. Hij wees verder ook op de twee grote bruggenprojecten met Guyana over de Corantijnrivier en met Frankrijk over de Marowijnerivier.
Het staatshoofd merkte op dat in het zuiden de asfaltweg van Paramaribo naar Atjoni veel bedrijvigheid en ontwikkeling met zich meebrengt, maar dat deze nog onvoldoende gemonitord worden door de overheid. Dit stukje zal nu gebracht worden naar het niveau van de centrale overheid. Zij zal gebruikmaken van de potentie die al op gang is gekomen op microniveau en die tillen naar macroniveau.
Atjoni zal als een tweede grote stad gepositioneerd worden. “Met alle randvoorwaarden die horen bij onder anderen een moderne stad, stedenbouwkundige ontwikkeling, zorg, onderwijs en huisvesting,” aldus de president.
In de tijdlijn die de regering heeft uitgezet, probeert zij gedurende de urgentie fase de huidige financiële crisis te beheersen, maar is zij voornemens deze projecten zeker in de stabilisatie- dan wel groeifase te initiëren.

OOK INTERESSANT
Pherai nieuwe president-commissaris NVB