President Santokhi naar VN-klimaatconferentie in Schotland

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties is president Chandrikapersad Santokhi van Suriname vertrokken naar Glasgow-Schotland.

Voor vertrek heeft het staatshoofd zijn functie plechtig ter waarneming overgedragen aan vicepresident Ronnie Brunswijk.

Voorafgaand aan de ondertekening van het protocol van overdracht, heeft president Santokhi in een vraaggesprek aangegeven wat het belang is van de deelname voor Suriname aan deze klimaatsummit.

Ten eerste is het in het belang van de aanpak van de temperatuurproblematiek die elke seconde stijgt. Dit probleem moet volgens het staatshoofd wereldwijd gezamenlijk worden aangepakt en Suriname zal ook hierbij haar bijdrage leveren.

“Aanpak van de stijgende zeespiegel behoeft aandacht, anders is heel Paramaribo over enkele jaren onder water. Dit, vooral vanwege het feit dat Suriname op een lage kustlijn ligt”, zegt de regeringsleider.

Ten tweede gaat het om de compensatie van hetgeen het groene bos in Suriname aanbiedt aan de wereld. Met andere woorden: het kapitaliseren van onze groene bos, die gratis zuurstof levert voor de hele wereld.

Het staatshoofd zegt dat er modaliteiten zijn ontwikkeld, mede tegen de financiële crisis, zoals carboncredits verkopen om zo geld te genereren voor ons land.

Ten derde betreft het aandachtspunt olie- en gassenproductie. Er zijn geluiden dat de regering moet mitigeren met olie en gassen, gezien de productie hiervan bijdraagt aan temperatuurstijging.

De regering gaat verder met de plannen om deze sector tot ontwikkeling te brengen, maar zij gaan het op een gebalanceerde wijze doen geschieden. Over deze drie issues moet er overeenstemming bereikt worden in de wereld, geeft president Santokhi aan.

De president is voorstander dat milieu-issues gezamenlijk aangepakt moeten worden. Hij roept eenieder op zoals de particuliere sector, bedrijven, private sector, NGO’s en anderen om de nodige ondersteuning te geven aan de regering en haar nationale agenda: het gaan voor behalen van maximale profijt van ons bos, olie en gas, gebalanceerde energiestrategie (groene energie) en milieubewustwording.

Er is reeds een technisch team vertrokken, de milieuautoriteit van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De milieuminister Silvano Tjong-Ahin en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zijn al in Schotland en op een later moment zal minister Armand Achaibersing zich aansluiten.

Het ligt in de planning om tijdens deze grote klimaatconferentie op verschillende niveaus de belangen van het land te behartigen.