fbpx

President Santokhi: Nationaal Leger wordt professionele Defensieorganisatie

GFC NIEUWS- Een professionele Defensieorganisatie. Dat is wat president Chandrikapersad Santokhi van het Nationaal Leger wil maken.
Het staatshoofd heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Defensieapparaat, waar hij in de Memre Buku kazerne als opperbevelhebber van de strijdkrachten werd verwelkomd en de eenheden heeft toegesproken.
Het staatshoofd gaf als opperbevelhebber de garantie zich te zullen inzetten om van het Nationaal Leger, ongeacht de rang of de persoon een professioneel leger en professionele militair te maken. “U gaat daarvoor alle ruimte krijgen,” aldus de opperbevelhebber. Hij stelde daarvoor trainingen nationaal en regionaal in het vooruitzicht.
Het staatshoofd gaf ook het volgende mee: “We gaan weer het pad op van gezamenlijke oefeningen met andere legers in onze regio. Ook internationaal gaan we die bijdrage moeten leveren wat de internationale gemeenschap ook van ons zal vragen. Daarvoor moet die readiness, kwaliteit, discipline en knowhow er zijn.”
PresChanNL 220x150 1 | GFC Nieuws
Hij merkte op dat het leger publiek bezit is en behoort tot het publieke domein van de samenleving. Als de samenleving in een crisis is, zal het leger volgens de regeringsleider een bijdrage moeten leveren. Hij doelde hiermee op de bijdrage van het leger in de Covid-19-crisis welke ons land momenteel treft.
De president sprak zijn waardering uit voor deze bijdrage die het defensieapparaat momenteel levert. Hij gaf echter ook mee dat het leger bij het keren van de financieel economische crisis ook een bijdrage gaat moeten leveren door te bezuinigen. Zij gaat efficiënter werken zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan haar kerntaken.
Behalve dat het leger klaarstaat om de regering in haar beleid te ondersteunen, kan zij van haar kant ook een beroep op de regering doen om het apparaat te versterken en de eenheid te bevorderen. “Waar die eenheid kleine deukjes of beschadiging heeft opgelopen, gaan we die repareren of het nou ligt in het bevorderingsbeleid, het benoemingsbeleid of het carrièrebeleid.” Volgens de opperbevelhebber moet er geen ontevredenheid binnen het leger zijn. “Iedereen maakt aanspraak op bevordering op basis prestatie. We gaan het herstellen. We willen een leger zijn dat zich onderscheidt van de rest.”
Het staatshoofd wees de manschappen op een van de belangrijkste taken van het defensieapparaat, namelijk het uitoefenen van zijn taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels. De taken van het leger worden uitgeoefend binnen het rechtsstatelijk en democratisch bestel.
Hij sprak zijn dank uit voor de grootse ontvangst van niet alleen zijn persoon als president, staatshoofd, regeringsleider en opperbevelhebber, maar ook van minister Krishna Mathoera, die in de Surinaamse geschiedenis de eerste vrouw als minister van Defensie is. Het staatshoofd vroeg de manschappen haar te ondersteunen om van het defensieapparaat een geweldig leger te maken.

BEKIJK OOK
Nier Stichting Suriname reageert op recente transplantaties in AZP