President Santokhi moet geen adviseurs in dienst nemen die onvoldoende kennis hebben

zaken overeenkomst papier

INGEZONDEN- Het kiezen van een effectieve presidentiële adviseur vereist een zorgvuldige selectie van individuen met een reeks essentiële kwalificaties.

Er zijn echter sterke aanwijzingen dat president Santokhi wat dat betreft niet heel erg kritisch is.

Een presidentieel adviseur moet diepgaande kennis van en ervaring hebben in politieke systemen, beleidsontwikkeling, wetgeving en internationale betrekkingen.

Sterke analytische vaardigheden, probleemoplossend vermogen en kritisch denken zijn ook onmisbaar.

Naast technische competenties, zijn sterke communicatievaardigheden, integriteit, en de capaciteit om in crisissituaties te presteren, even belangrijk.

Ik ben benieuwd of de medewerkers bij het kabinet van de Surinaamse president wel voldoen aan deze criteria. Ik waag het te betwijfelen.

Zo’n adviseur moet ook een grondige kennis hebben van de belangen en waarden van ons staatshoofd die hij/zij adviseert, en in staat zijn om inzichten en adviezen op een eerlijke en onpartijdige manier te presenteren.

Een effectieve adviseur moet er goed van doordrongen zijn dat hij of zij een cruciale rol speelt in het ondersteunen van de president bij het navigeren door complexe besluitvormingsprocessen en het bevorderen van het algemeen belang.

OOK INTERESSANT
Een tumultueuze vlucht richting onzekerheid

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud