fbpx

President Santokhi: ‘Gezamenlijk schouders onder het werk zetten’

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de samenleving opgeroepen om gezamenlijk de schouders onder het werk te zetten om Suriname samen welvarend te maken.
Hij doet verder het beroep om hebzucht, de drang naar macht en het eigen belang aan de kant te zetten. Deze oproep heeft het staatshoofd gedaan op 16 juli na zijn inauguratie op het Onafhankelijkheidsplein.
In zijn toespraak heeft het staatshoofd verder aangegeven dat de staatskas leeg is en dat het land een torenhoge schuld heeft. “De situatie is zeer moeilijk! Ik geloof in de veerkracht van het volk en de bereidheid offers brengen. Wij gaan de crisis oplossen maar moeten eensgezind te werk gaan. De overheid moet weer dienstbaar worden. We hebben alle mensen en deskundigen nodig, ongeacht hun politieke kleur, etniciteit, leeftijd of gender. Personen die vanwege rancune thuis zijn gezet, gaan wij weer oproepen om hun bijdrage te leveren. Ook personen die thuis zitten en gewoon salaris ontvangen, zullen nu aan het werk gezet worden.”
De president doet de toezegging dat de staatsfinanciën en macro-economie weer gezond gemaakt zullen worden. Hiervoor komt er een herstelprogramma. Er zal daarbij steun van internationale financieringsorganisaties nodig zijn. Het staatshoofd is van oordeel dat het ambtenarenapparaat efficiënter en productiever zal moeten functioneren. “We gaan nieuwe kansen bieden aan onze ambtenaren. We gaan ze trainen voor de verschillende bedrijven en sectoren die we voor ogen hebben. Er komen nieuwe mogelijkheden die veel beter betaald zijn dan de overheid. Delen van de overheid zullen in dat kader verzelfstandigd moeten worden. Hij belooft dat te zullen doen zonder iemand brodeloos te maken. Met de particuliere sector zal samen beleid worden gemaakt voor het scheppen van meer arbeidsplaatsen.”
Verder zullen er naar zeggen van het staatshoofd de komende periode bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd worden. Waar nodig zullen oneigenlijke subsidies worden afgeschaft en zal er een versnelde inning van achterstallige belastingen worden uitgevoerd. Onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname zal worden hersteld. “We gaan zuiniger moeten omgaan met de schaarse dollars.” Om de staatskas aan te sterken zullen ook belastingontduikers worden aangepakt.
President Santokhi geeft aan dat ook Grondwet en de Kiesregeling zullen worden bekeken, teneinde deze te herzien. Het boedelprobleem zal middels wetgeving worden aangepakt. Ook het vraagstuk van kwikgebruik zal worden aangepakt, omdat de schade aan de natuur veel te groot is. Het grondenrechtenvraagstuk en de positie van het traditioneel zal worden opgelost. De rechterlijke macht heeft het niet makkelijk gehad, maar is sterk en integer gebleven, waardoor de rechtsstaat overeind is gehouden. “We zullen ervoor zorgen dat de rechterlijke macht net als de wetgevende macht een eigen onafhankelijke begroting krijgt.”

OOK INTERESSANT
Ondernemer Saya vraagt president communicatie en contact met volk