fbpx

President Santokhi: crisis heel ernstig, diep en breed

GFC NIEUWS- “De crisis is heel ernstig, diep en breed,” zo beschreef president Chandrikapersad Santokhi de huidige financieel-economische situatie in het land vandaag op een persconferentie.
Het staatshoofd presenteerde het kernteam dat belast is met de dagelijkse beheersing en uitvoering van het crisisbeheersingsplan. Het team dat bestaan uit de ministers van Financiën & Planning, Economische Zaken & Technische Innovatie, Buitenlandse Zaken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Communicatie & Toerisme moeten onder leiding van de president en vicepresident Ronnie Brunswijk zorg dragen dat de maatregelen goed op elkaar afgestemd zijn en in samenhang worden uitgevoerd.
Santokhi belooft dat er beter gecommuniceerd zal worden met de media en de samenleving. De president zegt de kritiek vanuit de samenleving te hebben gehoord en die worden meegenomen.
Met betrekking tot de kritiek over de crisismaatregelen die getroffen worden, benadrukte de president dat de regering niet anders kan. Met cijfermateriaal heeft de minister van Financiën op verschillende momenten aangegeven wat het tekort is. Op maandbasis is het tekort tussen de SRD 200 – 400 miljoen. Voor september is het tekort SRD 400 miljoen.
“De crisis is heel ernstig, diep en breed. De inkomsten uit de meest belangrijke sectoren hebben we niet. We krijgen niets van Newmont, Staatsolie en Iamgold; alles is verpand,” haalde Santokhi nogmaals aan.
“Wij begrijpen de kritiek, maar er is geen andere optie. We kunnen doorgaan met geld lenen en pompen in de samenleving, maar daarmee lossen we de crisis niet op. Laten we een keertje goed het kankergezwel weghalen en het lichaam gezond maken. Patiënt Suriname gaat weer gezond gemaakt worden,” beloofde de president.
Santokhi: “Wij gaan het land redden zoals wij hebben beloofd, maar dat doe je niet in 1 dag of twee maanden. Je moet ergens starten. Aan de hand van de inventarisatie zijn de oorzaken van de problemen geïdentificeerd en een plan opgesteld om de crisis volledig te beheersen.”
Volgens Santokhi is er 6 – 9 maanden (de urgentiefase) uitgetrokken om de crisis helemaal te beheersen. De president onderstreepte nogmaals dat het tijdelijke maatregelen zijn om de crisis te overbruggen.
Intussen is het plan opgestuurd voor de Sociaal Economische Raad, de Staatsraad en de Vereniging van Economisten in Suriname. De regering verwacht uiterlijk binnen drie weken advies.

BEKIJK OOK
Auto onder vuur genomen door vermoedelijke rovers