President roept op tot respecteren verkiezingsuitslag

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse roept in zijn nieuwjaarstoespraak het Surinaamse volk op tot het respecteren van de uitslag van de op 25 mei 2020 te houden algemene, vrije en geheime verkiezingen.
Het staatshoofd zegt dat op 25 mei 2020 zal blijken wat onze collectieve volkswil is. “Voor de dan gedemonstreerde volkswil, zoals deze in de verkiezingsuitslag zal zijn weergegeven en vastgelegd, zullen wij allen, wat die uitslag ook moge zijn, het hoofd moeten buigen. Dit verwachten wij van onszelf en van alle burgers van dit land. Ik wens u allen met deze verkiezingsstrijd succes en vooral sportiviteit toe”, aldus president Bouterse.
Hij noemt de stembusgang het vervullen van een belangrijke burgerplicht. “Het gaat in deze om onze democratische plicht als kiesgerechtigden tot het mede kiezen van onze politieke leiders voor de komende vijf jaar”, zegt het staatshoofd. Hij wijst erop dat Suriname vanaf 1987 internationaal bekend staat voor het met succes organiseren van eerlijke, vrije en geheime verkiezingen.
President Bouterse: “Wij zijn het ons verplicht om deze reputatie hoog te houden en deze waar te maken – ook in de komende verkiezing. Wij zullen hierbij steeds onze vrede en eenheid moeten behouden en beseffen dat wij nimmer onze vrije partijpolitieke keuze moeten laten prevaleren boven onze liefde voor elkaar en voor ons land.”
Het staatshoofd benadrukt ook dat wij ons niet alleen ervan bewust zijn, maar ook ervan overtuigd dat het met elkaar realiseren van een mooie toekomst van dit land zonder enige twijfel het juiste perspectief is.
“Een land waarin wij met zijn allen met en voor elkaar, een sociaal rechtvaardig bestaan weten op te bouwen, en hierbij met vaderlandsliefde, met het hart op de juiste plaats, een menswaardig bestaan blijvend kunnen waarmaken,” aldus president Bouterse.
Hij vervolgde met te zeggen: “Surinamers, waar wij ook vandaan komen en waar wij ons vandaag ook bevinden, zijn gebaat bij rust, vrede, eenheid, ontwikkeling en dialoog.”

Overige berichten