fbpx

President onderscheidt 135 Surinamers

Ter gelegenheid van de viering van 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid zijn er donderdag 135 Surinamers in de Congreshal gedecoreerd. Het gaat om personen die zich op een bijzondere wijze dienstbaar hebben gemaakt ter verbetering van hun omgeving, de samenleving. President Desi Bouterse gaf in zijn toespraak aan dat de inspanningen die deze personen hebben gepleegd, in overeenstemming zijn met datgene dat de regering wil bereiken als het om actief burgerschap gaat.

Personen uit verschillende sectoren zijn gewaardeerd voor hun bijzondere bijdrage. Districtscommissaris Mike Nerkust is benoemd tot Officier in de ere orde van de Palm.

Het staatshoofd sprak de hoop uit dat deze onderscheiding mag dienen als een teken van erkenning, uiting van waardering in lijn met de rol die wij als Surinamers zelf zullen moeten spelen in onze eigen ontwikkeling. Dit door de handen in eigen boezem te steken om het land zodanig in te richten dat er een stimulerend milieu ontstaat voor de jongeren. “U heeft uw bijdrage geleverd en het eindigt niet hierbij. We zijn ervan overtuigd dat wanneer je eenmaal de smaak van dienstbaarheid te pakken hebt, je gewoon doorgaat.”

OOK INTERESSANT
Man doet na een week melding van vermissing 23-jarige echtgenote en minderjarige zoontjes

De president gaf aan dat alleen door een bijdrage te leveren daar waar gemerkt wordt dat het nodig is, er successen geboekt zullen worden die de huidige en de toekomstige generaties instaat zullen stellen een natie te erven welke hen de gelegenheid bied om hun capaciteiten en talenten te tonen.

“U heeft uw veerkracht en doorzettingsvermogen getoond. Blijf dat doen en laat in uitdagende tijden uw hart spreken in het belang van het groter doel.” Het staatshoofd benadrukte dat het voorbeeld welke gesteld is door de groep gedecoreerden navolging verdient. De president hoopt dat anderen inspiratie putten uit de gepleegde inspanningen en zich onbaatzuchtig zullen inzetten voor de samenleving.(GFC)