fbpx

President lost belofte aan Apoera in

GFC NIEUWS- President Desire Bouterse heeft tijdens zijn bezoek in de maand maart aan Kabalebo gesprekken gevoerd met de gezagdragers van dit gebied.

Een van de wenselijkheden was een modern kunstgrasveld.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het kunstgrasveld en lost de president nog een belofte in.

BEKIJK OOK
Regering zal uitvoering geven aan besluit Hof van Justitie inzake Kiesregeling

De bewoners van het gebied zijn tevreden met de vorderingen en blij dat ze binnenkort kunnen genieten van een modern kunstgrasveld en zijn de president zeer erkentelijk voor zijn snelle aanpak.

De oplevering vindt plaatst op 23 augustus.