President: “IMF Plan wordt Surinaams Plan”

GFC NIEUWSREDACTIE- Uiterlijk vandaag zal het conceptrapport van het IMF af zijn. Daarna krijgen alle maatschappelijke groepen het rapport in handen om het van adviezen te voorzien.

Volgens president Chandrikapersad Santokhi zal dit plan uiteindelijk een Surinaams plan worden. Er is eerder veel kritiek geuit, vooral vanuit de vakbeweging, dat er onvoldoende transparantie aan de dag wordt gelegd door de regering over het IMF-Plan.

Maar volgens het staatshoofd heeft de vakbeweging voor haar beurt gesproken.

Volgens bestuurskundige August Boldewijn moet dit plan vergeleken worden met het meerjarenontwikkelingsplan, conform artikel 40 van de grondwet.

Om een betere positie te hebben tegenover het IMF, moet dit plan verheven worden tot een wet, zegt Boldewijn. Ook hij is van mening dat het een Surinaams programma moet worden met voldoende draagvlak.

De herstelpositie van de commerciële banken moet ook in het IMF plan worden opgenomen, vindt Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Vanwege de verschillende devaluaties is de positie van de banken achteruitgegaan. Verwacht wordt dat de regering dat niet uit het oog verliest.

President Santokhi stelt dat de regering met alles rekening houdt. Voor wat betreft de afwerking van de drie fases tot economisch herstel, is de regering op schema.

In april zullen de eerste projecten starten die duidelijk de richting aangeven.

Overige berichten