President heeft gesprek met VMS

Op het presidentieel paleis vond met president Desiré Bouterse, in het bijzijn van minister Regilio Dodson als minister Volksgezondheid ad-interim en Raadsadviseur Alibux, een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) onder leiding van Pieter Voigt.
Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken besproken:

De bezorgdheden naar aanleiding van het ‘Bakana Tori’ radioprogramma welke spanningen heeft doen ontstaan tussen het bestuur en leden van de VMS en Humphrey Hasrath als hoofd medische dienst van het staats ziekenfonds (SZF).

De ontstane spanningen vanwege een briefwisseling tussen het ministerie van volksgezondheid en de VMS omtrent contracten van medici.

Het resultaat van dit gesprek is dat de president aan de delegatie van de VMS enkele dagen de tijd gevraagd heeft om hetgeen aangehaald is diepgaand te bekijken. De afspraak is dat aan het eind van de week partijen weer bij elkaar komen om zaken nader te bespreken.

Zowel het bestuur van VMS als de president zullen zich blijven inzetten voor het garanderen van kwalitatieve gezondheidszorg.

Partijen hebben ook afgesproken een persstilte in te lassen, zodat er in een gezonde sfeer gewerkt kan worden aan een structurele oplossing van het ontstane probleem.