President geïnformeerd over stand van zaken rond Covid-vaccin

GFC NIEUWSREDACTIE- De ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Betrekking (BIBIS) hebben president Chandrikapersad geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanschaf van het Covid-19-vaccin en de voorbereidingen op vaccinatiecampagne vooraf.
“Het gesprek met de president had meer te maken met waar Suriname staat als het gaat om het vaccineren van de samenleving. Het is een heel goede meeting geweest met de president. Hij heeft zijn inzichten gedeeld, er zijn wat afspraken gemaakt en wij gaan dat uitbouwen”, aldus minister Ramadhin.
Met de regeringsleider zijn de barrières, obstructies en de mogelijke uitdagingen die de regering zal ervaren bij het implementeren van de Covid-19-vaccinatie besproken.
Ramadhin zegt dat er reeds een concept Covid-vaccinatieplan is en dat er ook continu overleg plaatsvindt met de PAHO COVAX-faciliteit. Er zijn deskundigen die zich met het plan bezighouden en dit binnen commissies bespreken.
Het ligt in de bedoeling om eind deze maand een presentatie te houden voor het staatshoofd en vervolgens door de samenleving, namelijk hoe het vaccinatieplan eruitziet.
COVAX is een wereldwijd, multilateraal initiatief gericht op het ontwikkelen, produceren en inzetten van Covid-19-vaccins op een eerlijke en billijke basis. Suriname heeft zich, aldus de bewindsman, gecommitteerd aan een zekerheid om een Covid-19-vaccin te bemachtigen voor het volk.
“PAHO COVAX is een overkoepelend orgaan dat namens 75 landen onderhandelt met de fabrikanten van Covid-vaccins en daardoor hebben wij zekerheid dat wij in ieder geval voor een deel van de populatie, dat is 20%, in het eerste kwartaal of in het eerste half jaar van 2021, het COVID-vaccin kunnen toepassen.”