President Bouterse: wij moeten onze kinderen beschermen

President Desiré Bouterse heeft zijn bezorgdheid geuit over diverse schokkende incidenten en strafbare feiten, waarbij jeugdigen betrokken zijn, alsook slachtoffer van zijn geworden.

Hij gaf tijdens de behandeling van de Staatsbegroting in De Nationale Assemblee de garantie dat de regering deze zaken serieus neemt.

“Ik benadruk dat wij als regering en samenleving de taak hebben om onze kinderen te beschermen en hun veiligheid te garanderen.” President Bouterse zegt verder dat bij het na-traject van correctie van dergelijke droevige gebeurtenissen, de regering werkt aan de verdere intensivering van de samenwerking tussen onder andere de ministeries die belast zijn met: Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sport en Jeugdzaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Bijzondere nadruk zal worden gelegd op preventie.

Overige berichten