fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

President Bouterse spreekt CARICOM toe

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft tijdens de tiende Buitengewone Spoedvergadering van de Conferentie van CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders toegesproken.
Suriname heeft middels een interventie van President Bouterse, ondersteuning verleend aan een regionaal agrarisch plan van actie, waarbij hij onder andere heeft gepleit voor nauwere regionale samenwerking.
Het wegwerken van obstakels bij de export van producten naar diverse Caraïbische landen en het effectief en efficiënt produceren van landbouwgewassen werden door de President benadrukt. Dit voorstel, alsook de oproep voor ondersteuning voor landbouwers heeft Minister Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij verder toegelicht.
Suriname kreeg veel bijval van de overige lidlanden. De recente verscheping van bacoven vanuit Suriname naar Barbados is benadrukt als voorbeeld voor regionale samenwerking voortvloeiende uit goede bilaterale betrekkingen.
De vergadering heeft plaatsgevonden op via videoconferentie, onder voorzitterschap van de Premier van Barbados, Mia Amor Mottley.
De CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders hebben zich onder meer gebogen over de aspecten van een regionaal COVID-19 gezonds- en agrarisch beleid, daarbij rekening houdend met voedselveiligheid en voedselzekerheid.
President Bouterse heeft tijdens de vergadering de waardering uitgesproken tegenover de Secretaris – Generaal, de Premier van Barbados tevens Voorzitter van de CARICOM en de overige collega Staatshoofden en Regeringsleiders.
De president benadrukte verder bij hen het belang voor het toezenden van een CARICOM Electorale Waarnemers Missie voor de te houden Algemene-, Vrije- en Geheime verkiezingen op 25 mei aanstaande.
President Bouterse memoreerde de goede reputatie welke ons land heeft voor het organiseren van ordelijke Algemene-, Vrije- en Geheime verkiezingen en dat de verkiezingen later deze maand hierop geen uitzondering zullen vormen.
Eveneens is benadrukt de intensieve samenwerking met de grens- en buurlanden voor het effectief beheersen van het toezicht op de bewaking van de grensgebieden in verband met de uitbraak van de COVID-19 pandemie een aangelegenheid is, welke een ware uitdaging blijft, maar slechts gerealiseerd kan worden door nauwe onderlinge samenwerking.
Van gedachten is gewisseld over het vaststellen van een concept CARICOM COVID-19 Plan op het gebied van de volksgezondheid. De focus zal liggen met name op het gebied van de garantie van medicijnen en medische verbruiksartikelen ten behoeve van de regio, het vaststellen van protocollen gericht op het gefaseerd geraken uit de COVID-19 lockdown. Vanwege het chronisch tekort aan medische verbruiksartikelen is er besloten over de vestiging van een logistieke hub in de Regio.
Tenslotte is door de CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders het belang van te treffen maatregelen aangaande de aanpak van niet alleen de gezondheid gerelateerde gevolgen van deze pandemie aangegeven, maar zijn ook de economische-, financiële- en sociale implicaties hiervan voor de regio besproken.
De president werd tijdens bij vragen bijgestaan door de vicepresident, en de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Landbouw Veeteelt en Visserij, alsmede door de directeuren van het Directoraat Nationale Veiligheid en Volksgezondheid.

OOK INTERESSANT
Arbeider juwelierszaak aangehouden na oplichting en verduistering