fbpx

President Bouterse: solidariteit met de kleine man tonen

President Desiré Bouterse noemt het bijzonder dat de regering ondanks de benauwde situatie waarin wij als land verkeren mee heeft kunnen werken aan de verhogingen voor ambtenaren. De president stelt dat mensen aan de onderkant van de ladder het zwaar hebben en erkent hiermee ook de noodzaak van de verhoging. Rekening houdende hiermee kreeg de minister van Financiën de instructie om bij het komen tot het besluit degelijk de inflatie in het oog te houden.

Bevriezen verhoging

Vanuit deze verhoging vloeit er op basis van een regeling die tijdens een vorige regering is getroffen, ook een verhoging voor leden van de Raad van Ministers en DNA-leden voort. De regeling houdt in dat de schadeloosstelling van de DNA-leden en salarissen van ministers gekoppeld is aan de salarissen van ambtenaren. Daar is volgens het staatshoofd geen rekening mee gehouden. Bouterse benadrukt dat de ministers niet om de verhoging hebben gevraagd. Desondanks wilt hij op basis van “het anders denken” dat hij voorstaat in samenspraak de verhoging voor deze groep bevriezen.

BEKIJK OOK
33-jarige man aangehouden voor mishandeling broer, echtgenote en hun dochter

Solidariteit

“Wanneer wij een weg van solidariteit met de ‘kleine man’ hebben ingeslagen, zullen wij op dit soort momenten onze solidariteit moeten tonen,” beklemtoont de president. Hij geeft toe dat het gevoelig ligt, maar zal het gesprek hierover wel voeren.

Volgens de nieuwe gedachte en de nieuwe weg die de president voorstaat, moeten hoogwaardigheidsbekleders zich solidair kunnen opstellen tegenover bijvoorbeeld de schoonmaakster die SRD 1.100 ontvangt. “Wij moeten de solidariteit niet alleen met de mond belijden”, aldus het staatshoofd.