fbpx

President Bouterse roept op tot voorbeeldige verkiezingen

President Desiré Delano Bouterse heeft de samenleving in een televisietoespraak, voorafgaand aan de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van 25 mei 2015 toegesproken en heeft hierbij gevraagd dat iedereen zijn of haar stemrecht uitoefent.

Landgenoten,

Op deze historische dag van de Vrije en Geheime Verkiezingen in de Republiek Suriname richt ik mij als President tot u.

25 mei is de dag waarop wij allemaal als gelijke burgers van Suriname kunnen participeren in de democratie. Hierbij kunnen wij een actieve rol spelen in het bestuur van ons land.

In de achter ons liggende maanden hebben partijen en partij combinaties campagnes gevoerd, waarin zij u probeerden te overtuigen van hun politieke zienswijzen. Het hoogtepunt werd gisteravond bereikt in een finale poging uw stem voor zich te winnen. Gisternacht is er een eind gekomen aan deze publieke campagnevoering.

Vandaag, op de dag dat u gaat kiezen voor nieuwe vertegenwoordigers in De Nationale Assemblee en de Ressort Raden − en indirect, dus voor de nieuwe regering − heeft u wederom grote verwachtingen in het licht van uw persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang. Leiderschap, daadkracht en goed bestuur zullen noodzakelijk zijn om invulling te kunnen geven aan de gedane beloften.

Welnu, Suriname, U, de kiezer, bent nu aan zet.

Nadat de uitslag bindend is verklaard verwacht ik, zoals het Suriname eigen is, dat ook deze verkiezing tot een voorbeeld mag strekken voor de regio. Van iedere Surinamer wordt dan verwacht dat de politieke strijdbijl wordt begraven en dat er sámen gebouwd wordt aan de ontwikkeling van ons veelbelovend land. Als rechtgeaarde Surinamer halen wij dan ons ontwikkelingsgereedschap uit de kast, en gaan pal staan achter de leiders die gekozen zijn om de komende vijf jaren Suriname te leiden. Wij zullen dan één vuist moeten maken vóór de welvaart en vóór het welzijn van Suriname.

Surinaamse kiezer,

Ik vraag u om uit huis te gaan, en massaal gebruik te maken van uw burgerrecht om te stemmen op de vertegenwoordiger van uw keuze. Maakt u gebruik van uw recht om op 25 mei 2015 te stemmen voor de toekomst van dit land! God zij met ons Suriname.

Gado de wi fesiman. Sranan sa wini!

Overige berichten