fbpx

President Bouterse roept op tot respect bij verkiezingen op 25 mei

GFC NIEUWS- De algemene, vrije en geheime verkiezingen worden volgend jaar op 25 mei gehouden, zei president Desiré Bouterse vandaag tijdens zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee.

Het staatshoofd maakte meteen van de gelegenheid gebruikt om in dit kader op te roepen tot respect voor elkaar.

President Bouterse stelde dat “zoals van ons alom verwacht wordt en in de wereld bekend is, goed georganiseerde, eerlijke, vlotte en sportieve verkiezingen in het vooruitzicht liggen.”

“Het is in deze niet te veel gevraagd om ons in de komende verkiezingen als waardige broeders en zusters op te stellen, die respect hebben voor elkaar en vreedzaam samenleven met elkaar. Laten wij elkaar beloven dat wij onze eenheid en verdraagzaamheid onder alle omstandigheden zullen beschermen, zullen hooghouden en de uitslag van de verkiezingen, welke die ook moge worden, als goede Surinamers zullen accepteren en respecteren,” sprak het staatshoofd verder.

Voor wat de voorbereidingen naar de verkiezingen van 2020 betreft zegt president Bouterse dat het van eminent belang is dat in dit kader de voorbereidingen worden getroffen, waarvoor de regering zich in dit begrotingsjaar zal inzetten.

BEKIJK OOK
Surinaamse media geïnformeerd over status IMF-programma

Hiervoor zijn reeds organisatorische structuren in stelling gebracht, bestaande uit verschillende verkiezingscommissies en -werkgroepen, alsmede de Ministeriële Onderraad Verkiezingen 2020.

“Geheel conform een verkiezingskalender zullen binnen wettelijk gestelde termijnen de verkiezingsactiviteiten worden uitgevoerd”, aldus het staatshoofd.

De president zegt dat op 25 mei 2020 het Surinaamse volk van zijn democratisch recht gebruik zal mogen maken om de 51 leden van De Nationale Assemblee, alsook de leden van de ressortraden verdeeld over ons gehele land, te kiezen.

Niettegenstaande de aanstaande algemene en vrije verkiezingen en de korte tijd die rest voor beleidsvoering, blijft het volgens het staatshoofd de plicht van de regering om tot de laatste dag van deze regeerperiode het volk te dienen. “Dus alles te blijven doen om ontwikkelingskansen te benutten en hiermee de leefomstandigheden, de levensstandaard en het leefmilieu te blijven verbeteren.”