fbpx

President Bouterse prefereert Aboikoni als Granman na reeks gesprekken

Na een reeks zittingen met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag heeft president Desire Bouterse uiteindelijk een beslissing genomen in de kwestie rond het Granmanschap bij de Saramaccaners. Het staatshoofd heeft na met alle relevante partijen gesproken te hebben Albert Aboikoni gekozen als opvolger van de in juni 2014 ingeslapen Granman Belfon Aboikoni.

De opvolging betrof een langslepende kwestie van ruim 4 jaar. De president had te kiezen uit drie verschillende groepen te weten het kamp Aboikoni, Naze Amina en Frans Banai. De lijn die het staatshoofd heeft gevolgd was om onder meer de kandidaten uit te nodigen voor een diepgaand onderhoud.

Daarnaast is er met de belangrijke en relevante actoren van gedachten gewisseld over hoe de zaak op te lossen. Eerdere pogingen vanuit de overheid om een doorbraak te brengen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.

President Bouterse zei tijdens een persconferentie op het Presidentieel Paleis dat in de gesprekken met de kandidaten een aantal zaken in overweging te hebben genomen. Het staatshoofd noemde onder meer de kennis van de kandidaat over de cultuur, geschiedenis, sociaal maatschappelijke verhoudingen en het ontwikkelingsdenken over de verdere ontwikkeling van de stam.

BEKIJK OOK
Auto ex-politieman beschoten door rovers

Het staatshoofd gaf verder aan dat de nodige voorbereidingen om Aboikoni als Groot Opperhoofd te installeren op vrijdag 10 augustus nu getroffen zullen worden. Overige instituten als de regering en De Nationale Assemblee zijn reeds geïnformeerd over dit besluit.

Met de overige twee kandidaten zal een traject worden bewandeld van verzoening en vrede, geeft president Bouterse aan. Het voorstel om over te gaan tot een roulerend leiderschap binnen dit traditioneel gezag neemt de president mee en zal hij ook bespreken met de aangewezen Granman der Saramaccaners.