fbpx

President Bouterse positief over economische vooruitzichten

President Desiré Bouterse zegt dat het economisch beleid van zijn regering gericht is op diversificatie, importvervanging en op het aanboren van nieuwe exportmarkten.

“De regering neemt verschillende fiscale en monetaire maatregelen die tot stabilisatie leiden en maatregelen die verder aan economische groei bijdragen. Het is bemoedigend te vernemen dat het vreemde valuta kasreserve beleid van de Centrale Bank van Suriname in nauw overleg met de Surinaamse bankiersvereniging is aangepast op het niveau van internationale standaarden”, aldus president Bouterse.

Het staatshoofd zegt vervolgens dat de financiële instituten voldoende deskundigheid in huis hebben om de efficiëntie van financiële stromen verder te optimaliseren.

“Goed om erop te wijzen dat volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname, de maandinflatie vanaf januari beneden de 0.9% is geweest. In februari van dit jaar hadden we zelfs een negatieve maandinflatie van 0.1%. Ik wil erop wijzen dat de jaargemiddelde inflatie over 2018, 6.8% was. Verwacht wordt dat het jaargemiddelde inflatiecijfer over 2019 rond de 5% zal zijn”.

“Als wij nu terugkijken naar het financieel beleid in de achter ons liggende maanden, dan zien wij allereerst een trend van een matig toenemende stijging van de inkomsten. Met de mijnbouwsector gaat het weer beter. Er is nieuwe productie op gang gekomen en de wereldmarktprijzen zijn gestegen. De overheidsinkomsten uit de andere sectoren nemen ook toe als gevolg van verdere inspanningen van de Regering”.

BEKIJK OOK
Kunstenares en schrijfster Kit-Ling Tjon Pian Gi presenteert haar Alakondre roman tevens kunstboek 'Het Alakondre Drakenmeisje'

Hij gaat verder: “Aan de uitgavenzijde spreekt het beleid ook duidelijk. Een groot deel van de achterstanden is in 2016, in 2017 en in 2018 verder ingelopen. Daarnaast heeft de Regering elke maand de lopende kosten gedekt. Al zijn er soms tegenvallers, de essentiële diensten blijven wel doordraaien. Meer nog, de overheid heeft ook acties moeten inzetten om oneigenlijk gebruik van subsidies aan banden te leggen. Aan onderwijzers en docenten waren reeds eerder loonsverhogingen toegekend. Vanaf september 2018 zijn loonsverhogingen aan de ambtenaren toegekend”.

“Met het citeren van het bovenstaande in uw college, mevrouw de voorzitter, wil de regering aangeven dat het langzamerhand beter gaat met onze economie en dat wij geloof en vertrouwen mogen blijven koesteren in onze toekomst. Er komt steeds meer ruimte in onze economie, zodat wij stimulerend en faciliterend kunnen optreden om nieuwe ontwikkelingen mogelijk en gaande te houden.”