President Bouterse optimistisch over Surinaamse economie

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak ging het staatshoofd, Desiré Bouterse, in op de financiële situatie in ons land. De president betreurde late uitbetalingen en beloofde deze lastige situaties met nog meer beleidsinspanningen aan te pakken.

De president onderstreepte het feit dat de regering ondanks de minder gunstige financiële situatie dat de normale dingen zoals lonen, salarissen en uitkeringen normaal zijn uitbetaald.

`Hoezeer het probleem van staatsfinanciën ons in onze mogelijkheden heeft beperkt, zien wij desondanks dat kansen worden benut. Creatieve Surinaamse ondernemers en bankiers hebben ingespeeld op het Islamitisch bankieren en hebben inmiddels dit in ons land kunnen introduceren. Deze voor ons nieuwe vorm van bankieren zal in 2018 veel meer deuren voor burgers en ondernemers openen waardoor zij met minder zorgen en risico’s aan hun toekomst kunnen bouwen. Deze vorm van bankieren verwelkomen wij als een belangrijke aanvulling op de vele bancaire mogelijkheden die wij reeds in ons land hebben`, haalde Bouterse aan.

`Ik kan niet nalaten hier melding te maken van de veerkracht van ons bankwezen. Onze financiële potenties moet u bovenal plaatsen tegen de achtergrond van het steeds gedemonstreerde en geopenbaarde vertrouwen vanuit de spaarders en beleggers. Dit gedemonstreerde en geopenbaarde vertrouwen ligt aan de basis van de weerstand en de stabiliteit die ons bancaire systeem stevig “in het zadel houdt”. Wij hebben redenen genoeg om optimisme te voeden en om met vertrouwen te blikken naar de toekomst. Het is natuurlijk geen eenvoudige opgave om over de tijdelijke groeistuipen van onze economie heen te komen, maar samen, met zijn allen, de Regering voorop, zijn wij in staat om het betere te kunnen bereiken`, aldus de president.(GFC)

Overige berichten