President Bouterse neemt Strategisch Plan Volksgezondheid in ontvangst

President Bouterse heeft het ‘Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname 2019-2028’ in ontvangst genomen.

Het staatshoofd ontving het Strategisch Plan uit handen van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias.

Het ministerie van Volksgezondheid is de afgelopen twee en een half jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van dit plan. “Wij hebben een plan voor de komende 10 jaren omdat de gezondheidssector ook met planning voort moet gaan”, gaf minister Elias aan.

In het plan zijn vier strategische doelstellingen opgenomen:

– Een universeel mensgericht gezondheidssysteem voor Suriname,
– Rechtvaardige, duurzame en universele financiering van gezondheid,
– Middelen voor een efficiënt en effectief gezondheidssysteem en
– Sterk leiderschap en goed bestuur in de gezondheidszorg

Voor de volksgezondheidsminister zijn deze vier doelstellingen de basis waarop wij in Suriname moeten gaan letten voor een goede gezondheidssector.
De Pan American Health Organization (PAHO) is de trouwe partner geweest waarmee het ministerie heeft samengewerkt.

Yitades Gebre, vertegenwoordiger van de PAHO in Suriname, zegt dat dit strategisch plan rekening houdt met de situatie en de analyse van de gezondheid en het welzijn van de Surinaamse bevolking.

“Dit is een strategische richting voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de mensen in Suriname en om te onderzoeken wat de behoeften zijn voor de komende generatie”, sprak de PAHO-vertegenwoordiger.

Verder houdt dit plan ook rekening met de duurzame ontwikkelingsdoelen. “Gezondheid is een mensenrecht. De grondwet verplicht om deze zorg voor iedereen toegankelijk te maken ongeacht geslacht of waar ze wonen”, aldus Gebre. De PAHO heeft ook gezorgd voor technische expertise zowel nationaal als internationaal.

President Bouterse, die aangaf heel erg geïnteresseerd te zijn in het plan, bedankte ook namens de Surinaamse bevolking minister Elias, zijn team en de PAHO voor het werk dat zij hebben verzet.

Overige berichten