President Bouterse lost belofte mensen met beperking in

President Desiré Bouterse heeft met de launch van zorgvervoer voor mensen met een beperking, een belangrijk deel van zijn belofte aan deze groep ingelost.

De regeringsleider heeft op vrijdag 1 maart vijf speciaal ingerichte voertuigen overgedragen aan de stichting Wan Okasi.

President Bouterse heeft na zijn ontmoeting in december 2018, met Anil Khoendjbiharie, voorzitter van de stichting, er gelijk werk van gemaakt om de noden van deze groep te lichten.

“De zaken die jullie mij verteld hebben zijn zo ingrijpend. Er ging de hele dag Wan Okasi in me hoofd om” vertelde de president over het effect van zijn ontmoeting met Koendjbiharie.

Het staatshoofd zegt deze zaak besproken te hebben met haast iedereen die hij tegenkwam. Om dit vraagstuk aan te pakken zijn er gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven, personen uit de oppositie en mensen uit zijn vriendenkring. “Wanneer ik werk voor het land, dan kijk ik niet naar wie oppositie is of wie lid van de Nationale Democratische Partij is.”

De president zegt dat het gaat om een pilotproject. Voor dit moment zijn er door hem vijf voertuigen (bussen) overhandigd aan Wan Okasi. Er is nog een voertuig welke gedoneerd is door Yokohama onderweg.

De president heeft meermaals aangegeven dat het plan van Wan Okasi om zorgvervoer voor mensen met een beperking aan te pakken goed doordacht is.

Er is voldoende rekening gehouden met allerhande aspecten die van belang zijn voor de continuïteit.

Naast de bussen heeft president Bouterse ook rolstoelen en scootmobiels overhandigd aan de doelgroep, dit met het oog om het verlichten van de noden van de mensen met een beperking.

Overige berichten