President Bouterse lost belofte aan Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal in

Bij de herdenking van de vliegramp vrijdag is de belofte die president Desi Bouterse twee jaar geleden aan de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal (SMKV) heeft gedaan, ingelost.

Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke ordening Grond,- en Bosbeleid (RGB) overhandigde de grondbeschikking voor het opzetten van een voetbalacademie aan de voorzitter van SMKV, Roy de Miranda. Hij spreekt de hoop uit dat met het concretiseren van een van de ambities, dit ook bevrijdend kan werken.

Volgens Miranda was dit de wens van het omgekomen kleurrijk elftal maar ook van wijlen Sonny Hasnoe, de geestesvader van het kleurrijk voetbal en Suriprofs. De op te zetten voetbalacademie van Kleurrijk zal dan ook naar hem vernoemd worden. Namelijk De Sonny Hasnoe Kleurrijk Voetbal Academie.

Het was vrijdag 7 juni precies 30 jaar geleden dat een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij in Suriname neerstortte. Bij deze ramp van nationale omvang kwamen 178 inzittenden om het leven. Er waren slechts 11 overlevenden.

Ter herdenking van de slachtoffers hebben nabestaanden en prominenten uit de samenleving vrijdag bij het monument op de begraafplaats Rusthof kransen gelegd. Voorafgaand aan de kranslegging was er een herdenkingsbijeenkomst.

In zijn toespraak gaf de Miranda aan dat dit stukje geschiedenis opgetekend en overgedragen moet worden aan ons nageslacht, omdat dit nooit vergeten mag worden. “Wij moeten er integendeel lering uit trekken”.

Vicepresident Ashwin Adhin gaf aan dat het herdenken, het bevrijdend herbeleven, noodzakelijk is om het trauma dat is opgelopen te verhelpen. De vp en de Miranda spraken hun erkentelijkheid uit aan Gerard Lau, directeur van de SLM, die ook aanwezig was bij deze plechtigheid. Dit omdat de SLM een essentieel deel is geweest van dit proces van herbeleving en bevrijding voor de nabestaanden.

Overige berichten