fbpx

President Bouterse komt morgen uit met statement

GFC NIEUWS- Het COVID-19 Crisis Management Team betreurt het dat berichten over mogelijke verscherping van maatregelen prematuur in de media zijn gebracht en een onnodige paniekreactie teweeg hebben gebracht in de samenleving.
De beraadslagingen zijn nog gaande en adviezen over diverse scenario’s worden nogmaals bekeken, meldt het NII.
President Desiré Bouterse komt morgen, woensdag 3 juni, met een statement waarin de verscherpte maatregelen zullen worden aangekondigd.
Aan de gemeenschap wordt gevraagd zich rustig te houden en niet onnodig in paniek te raken of paniek te zaaien onder elkaar. Er zal bij de te treffen maatregelen in voldoende mate rekening worden gehouden met de noodzakelijke behoeften van het volk.

BEKIJK OOK
Oplossingsgerichte aanpak probleem Brokopondo blijft uit, pakketten als zoethoudertjes