President Bouterse koestert relatie met VS

President Desiré Bouterse heeft bij de viering van de 243ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika aangegeven de onderlinge relatie te koesteren.

De president geeft aan dat Suriname en de VS sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 een sterke bilaterale relatie hebben opgebouwd; een die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden, wederzijds respect en samenwerking. Hij noemt in zijn toespraak onder andere de vruchtbare samenwerking op het gebied van handel, gezondheid en onderwijs.

Verder gaat de president in op de nieuwe impuls die is gegeven aan de economische samenwerking, door de recente ondertekening van de overeenkomst inzake luchtvaartdiensten tussen beide landen.

“De samenwerking op het gebied van veiligheid, met name in de strijd tegen transnationale georganiseerde misdaad in al zijn vormen, is ook constructief geweest, zowel op bilateraal als op multilateraal niveau. In dit opzicht is het de moeite waard te vermelden dat Suriname aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in haar streven om mensenhandel te bestrijden en verwelkomt, daarom de upgrade naar Tier 2 in het rapport Mensenhandel (TIP) 2019.”

Het staatshoofd geeft de garantie dat Suriname zich zal blijven inzetten in de strijd tegen deze wereldwijde dreiging.

Om te voldoen aan haar internationale verplichtingen heeft de Surinaamse regering zich eraan gecommitteerd om een ​​uitgebreide nationale risicobeoordeling uit te voeren. Deze beoordeling momenteel wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende nationale, bilaterale en internationale actoren.

Ook de Amerikaanse ambassadeur Karen Lynn-Williams is tijdens haar toespraak ingegaan op deze kwestie. Zij heeft haar waardering uitgesproken over de participatie vanuit de verschillende overheidsactoren.

Multilateralisme is voor Suriname van strategisch belang om de constructieve politieke, veiligheids-, sociaaleconomische en diplomatieke samenwerking tussen beide landen in stand te houden.

“Mevrouw de ambassadeur, het is mijn oprechte hoop dat we via onze bilaterale betrekkingen op verschillende gebieden onze twee landen en onze volkeren verder kunnen verbinden voor het bereiken van een duurzame ontwikkeling van onze volkeren en landen”, aldus de president.

Overige berichten