President Bouterse informeert massa over verzetszaak

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft een grote menigte op het Onafhankelijkheidsplein geïnformeerd over hetgeen zich heeft afgespeeld bij de Krijgsraad.
Het staatshoofd verscheen op de zitting om verzet aan te tekenen tegen het vonnis dat tegen hem in het 8 decemberproces is uitgesproken.
Het staatshoofd zei met respect behandeld te zijn door de Krijgsraad en vertelde waarom hij niet eerder voor de rechter is verschenen.
Volgens hem is er een verstekvonnis uitgesproken. Indien hij niet op de zitting zou verschijnen zou het vonnis in werking treden. Aangezien hij het niet eens is met het vonnis, heeft hij zijn raadsman de opdracht gegeven verzet aan te tekenen. “Door op 22 januari ter terechtzitting te verschijnen, begint het proces helemaal opnieuw”, stelde het staatshoofd.
President Bouterse liet optekenen dat in 1982 zich een dramatische ontwikkeling heeft voltrokken wat zich niet meer mag herhalen. Hij vindt het jammer dat mensen toen het leven hebben gelaten.
De president vroeg zich af waarom er enkel gesproken wordt over de nabestaanden van de 15 slachtoffers van het militaire bewind, terwijl honderden landgenoten tijdens de binnenlandse oorlog het leven hebben gelaten.
Het staatshoofd zei naar het gerechtelijke vooronderzoek te zijn geweest om mee te werken aan waarheidsvinding. Toen hij zag dat Nederland een draaiboek aan het uitvoeren was, weigerde hij langer mee te werken. Het is volgens de president duidelijk dat dit land bewijsmateriaal voor 60 jaar heeft ‘bevroren’.
“Het punt is dat Bouterse geen president meer mag worden”, merkte het staatshoofd op. Volgens hem dromen mensen ervan om president van Suriname te worden om vervolgens het land weer in de schoot van Nederland te werpen. Daaraan zal president Bouterse niet meewerken. De eerste burger van het land is voorstander van waarheidsvinding, dialoog en verzoening.
De regeringsleider strekt zijn armen uit naar de totale natie om verder te werken aan de ontwikkeling. Suriname is volgens de president straks een ander land, gelet op de olie- en gasvondst. Hij riep onverlaten op om te stoppen met het stichten van verwarring door allerlei leugens te verspreiden.
President Bouterse: “Alle jongeren en deskundigen zijn nodig om Suriname op te bouwen”. Hij merkte ook op, dat er nu al gedroomd moet worden over een nieuwe stad, de bauxietreserves in het Bakhuysgebied, moderne scholen en de verdere ontsluiting van het land.
”Wij hebben een gemeenschappelijke job en nodigen u allemaal uit om te werken aan de toekomst van het land”, was de oproep van het staatshoofd.
Hij kreeg tijdens de gang naar het gerechtsgebouw, alsook tijdens zijn toespraak tot de menigte, de nodige steun van partijgenoten en sympathisanten.

Overige berichten