President Bouterse: ”inflatie daalt en economie groeit”

President Desiré Delano Bouterse heeft in De Nationale Assemblee gezegd dat de inflatie een neergaande trend vertoont.

In november 2018 was het inflatiecijfer over de afgelopen twaalf (12) maanden 5,5% en dit is gunstig ten opzichte van een jaar geleden. Het inflatiecijfer was toen 9,2%. In vergelijking met november 2016, was het inflatiecijfer 57%. Het jaargemiddelde van de inflatie in 2018 zal naar schatting op 7% uitkomen, tegenover 22% in 2017.

Het staatshoofd ging verder in op vragen die onder meer gesteld zijn over het financieel beleid.

“Uit de cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, die in oktober 2018 zijn uitgegeven, is gebleken dat in 2017 er een keerpunt kwam ten opzichte van de negatieve economische groei in 2015 en 2016. We zien dan een lichte positieve toename van het BBP.

In 2015 was de groei -3,4% en het BBP SRD 16.357 miljoen; in 2016 was de groei -5,6% en het BBP in dat jaar was SRD 19.720 miljoen en in 2017 was de groei 1,7%, hetgeen gelijk was met een BBP van SRD 22.978 miljoen”, aldus president Bouterse.

Diverse indicatoren uit de mijnbouw en niet-mijnbouwsectoren geven aan dat de positieve groei van onze economie in 2018 verder gaat.

De voorlopig beschikbare cijfers van de sectoren visserij, landbouw en veeteelt, constructie en hotel en restaurants, wettigen de conclusie van een groei van rond 10%.

De cijfers in de mijnbouwsector rechtvaardigen de conclusie dat er bij deze sector sprake zal zijn van een groei van circa 8,5%. Het ABS zal de BBP-cijfers voor 2018 in de tweede helft van dit jaar bekendmaken.

Het staatshoofd zei ook ingenomen te zijn met het feit dat onze exporten toenemen en dat dit niet alleen voor de mijnbouwsector geldt, maar ook voor andere sectoren. Zo blijkt dat de exporten in de eerste drie kwartalen van 2018, 5% boven de vergelijkbare periode in 2017 liggen.

Overige berichten