President Bouterse heeft oor voor bewoners Boven-Suriname

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse legt samen met een regeringsdelegatie bezoeken af aan verschillende dorpen in het Boven-Surinamegebied.

De veldbezoeken van de president zijn bedoeld om knelpunten bij de uitvoering van het overheidsbeleid in de verschillende gebieden te identificeren.

De delegatie bestaat verder uit de ministers André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, volksvertegenwoordiger Silvana Afonsoewa en districtscommissaris Humphry Jeroe.

Vanaf 9 maart is het staatshoofd met de delegatie in het gebied. De dorpen Pokigron, Antjoni, Abena Stong, Kajapati, Jaw Jaw en Nieuw Aurora zijn reeds aangedaan.

Op 11 maart was het de beurt aan het dorp Nieuw Aurora. Tijdens dit bezoek hebben volksvertegenwoordiger Afonsoewa, de boven genoemde ministers en president Bouterse het woord gevoerd. Na de speeches van de delegatie zijn ook de bewoners aan het woord gekomen om de knelpunten aan te halen.

De knelpunten hebben overwegend te maken met de voorziening van elektriciteit en drinkwater. Minister Akiemboto heeft meteen uitleg gegeven over projecten die nu gaande zijn en dat de financiën hiervoor in orde worden gemaakt. Een van de projecten die nu gaande is, is het zonnepanelenproject waarbij de dorpen na de uitvoering van 24 uur elektriciteit kunnen genieten.

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft ook twee medewerkers afgevaardigd die in alle dorpen die worden aangedaan een nulmeting doen. Zij treden met bewoners in contact, om na te gaan hoe een betere oplossing te brengen in het watervraagstuk in de dorpen.

De president doet de komende dagen nog enkele dorpen in het Boven-Suriname gebied aan.

Overige berichten