President Bouterse grijpt in bij geschil LVV

Onlangs is er binnen de leiding van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een ernstig meningsverschil ontstaan met betrekking tot het beleid en de beleidsuitvoering.

President Desiré Bouterse heeft naar aanleiding hiervan een spoedmeeting bijeengeroepen teneinde aan dit geschil het hoofd te bieden.

Tijdens dit onderhoud heeft minister Lekhram Soerdjan van LVV, zich dusdanig beledigd gevoeld dat hij besloten heeft zijn portefeuille ter beschikking te stellen van het staatshoofd.

De regeringsleider heeft de minister gevraagd het een en ander aan te houden, zodat er ruimte gevonden kan worden om na te gaan op welke wijze de minister op basis van zijn expertise en ervaring anderszins kan worden ingezet in het ontwikkelingsproces van ons land.

De minister is meegegaan met het voorstel van de president en houdt zijn ontslagbrief aan, in afwachting van de komende ontwikkelingen.