President Bouterse geeft startsein implementatie National Risk Assesment

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft het startsein gegeven voor de uitvoering van de National Risk Assesment (NRA).

Als onderdeel van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) is ons land verplicht om de risico’s van witwassen en terrorisme financiering van hun land te identificeren, te beoordelen en te begrijpen.

Hierna moeten zij actie ondernemen, met inbegrip van het aankondigen of wijzigen van wet- en regelgeving, het aanwijzen van een bevoegde autoriteit of het instellen van mechanismen ter monitoring van de risico’s en de toepassing van middelen ter mitigering van deze risico’s en kwetsbaarheden.

President Bouterse gaf bij het startsein in het gebouw van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan, dat de regering alles zal doen om te voorkomen dat Suriname niet wordt geblacklist.

Het staatshoofd is blij dat heel wat actoren er bij betrokken zijn om dit belangrijke werk uit te voeren. De regering gelooft in het succes van samenwerken, stelde de president. De bijdrage van zowel de private als de publieke sector zijn belangrijk.

De president spreekt de hoop uit, dat na afronding van de werkzaamheden dit team als voorbeeld mag dienen voor het uitvoeren van andere belangrijke projecten voor ons land.

Het staatshoofd benadrukt dat hij zich samen met de regering committeert aan de uitvoering van de NRA, aangezien de juiste politieke wil aanwezig is.

NRA moet in 2020 een rapport opstellen ten behoeve van de CFATF. De CFATF zal daarbij vaststellen in hoeverre ons land de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF) correct heeft opgevolgd.

Het staatshoofd ging ook in op de financieel economische situatie in ons land. Volgens de president is die nog niet wat het wezen moet, maar zei de goede hoop en verwachting te hebben dat ons land op de goede weg zit. De tekenen daartoe zijn reeds manifest.

Door discipline, slagvaardigheid en de juiste politiek zullen we zeker succesvol zijn. De regering is het verplicht de juiste basis te leggen voor duurzame ontwikkeling, aldus het staatshoofd.

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team (PMT) voor de uitvoering van de NRA, gaf aan dat er veel werk in weinig tijd moet worden uitgevoerd.

Suriname heeft 11,5 maand nodig om het rapport af te hebben voor de komende evaluatie in de 4e Mutual Evaluatie ronde, in juli 2020. Volgens haar duurt de Nationals Risk Assesment 2,5 jaar en vereist bijzondere inzet, aldus de voorzitter.

Van Dijk-Silos zegt verheugd te zijn met de aanwezigheid van president Bouterse, wat volgens haar de hoogste commitment van het land aangeeft.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...