President Bouterse gaat in op actuele zaken

President Desiré Bouterse ging tijdens een persconferentie na de beëdiging van de ministers in op een aantal actuele zaken.

Een van de zaken waar de president op in ging was de kwestie van de wisselkoers. Volgens hem kan hij met grote zekerheid zeggen dat die omlaag gaat. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bezig met een pakket van maatregelen dat ervoor moet zorgen, dat de druk op met name de dollarkoers omlaag wordt gebracht.

Zeer recentelijk is na afstemming met de financiële instelling besloten om valutaveilingen vanuit de moederbank te houden. Enkele beperkende maatregelen worden nu door de CBvS, samen met de financiële instanties weggewerkt. Daarnaast komen er veel toeristen naar Suriname die dollars neertellen om zaken in ons land aan te schaffen.

De president erkende dat de koers zoals die nu is, te hoog is. Om nog concreter op deze kwestie in te gaan, zei het staatshoofd aan de governor van de Centrale Bank van Suriname Robert-Gray van Trikt, te zullen vragen om een sessie te houden met de journalisten. Hij kan als monetaire autoriteit meer vertellen over de te treffen maatregelen. Het streven is erop gericht om de koers naar SRD 7.75,- te brengen, waarna de situatie verder zal worden geëvalueerd.

Over de kwestie Surinaamse Postspaarbank (SPSB) herhaalde het staatshoofd het regeringsstandpunt. Als er zich ontoelaatbare zaken hebben voorgedaan, zullen daaraan zware consequenties worden verbonden.

Voor wat betreft de 30% aandelen die de Staat Suriname heeft bij IAMGOLD, is meegedeeld dat die door Staatsolie worden overgenomen. De oliemaatschappij is vanwege de goede naam die het heeft de meest aangewezen instantie om deze aandelen over te nemen.

Tussen Staatsolie en de goudgigant wordt verder onderhandeld. Het staatshoofd vindt dit de beste optie. Terwijl de regering haar problemen oplost blijven de aandelen in handen van Suriname. De kwestie van de vissersboten voor onze kust wordt ook opgelost, garandeerde de president.

Overige berichten