President Bouterse: ‘’financieel management heeft stabiliteit gebracht’’

“Het financieel management heeft stabiliteit met zich meegebracht en heeft daarmee de basis gelegd voor verdere economische groei. Met een grote mate van zekerheid kan dan ook worden gesteld dat de economie, in vergelijking met de voorgaande twee jaren, thans stabieler is geworden”. Dit zei president Desiré Bouterse recent tijdens zijn jaarrede.

Het beste bewijs daarvoor is de stabiele wisselkoers sinds het achter ons liggende anderhalf jaar. Ook het binnenlands prijspeil gaat niet langer omhoog. Was de jaarinflatie in 2016 nog 55 procent, in 2017 was zij gemiddeld 22 procent, met 9,2 procent aan het einde van 2017. In 2018 neemt de inflatie verder af. Het laatste inflatiecijfer van het Algemeen Bureau van de Statistiek van juli 2018 toont een 12-maand inflatie van 6 procent, aldus het staatshoofd.

De stabiliteit van de wisselkoers en van de prijzen is belangrijk voor vertrouwen in de economie en dit zal tot meer en betere investeringsbesluiten leiden. Zij openen de weg om een duurzame ombuiging van de economie te realiseren. Op deze wijze, dus door strikt financieel management en door economische groei aan te zwengelen met publieke investeringen, zijn wij terechtgekomen in een opwaartse spiraal, stelde president Bouterse.

“Historisch gezien moeten wij een nationaal spaartekort omzetten in een spaaroverschot. De tijd van ontwikkelingshulp is reeds lang voorbij. De afhankelijkheid van primaire grondstoffen voor export maakte ons kwetsbaar voor mondiale schokken. Weerbaarheid en zelfstandigheid moeten echter verder worden opgebouwd. Het in uitvoering zijnde stabilisatiebeleid heeft ten doel de economie weer op de rails te krijgen”, aldus het staatshoofd.

Dit nu wordt thans aangevuld met een beleid gericht op het actief stimuleren van de economische bedrijvigheid. De particuliere sector lift daarop mee: meer mensen zullen een job in de private sector kunnen krijgen en minder mensen zullen afhankelijk worden van de overheid.

Dat is volgens president Bouterse ook het streven van de overheid, te weten om een corruptievrije, afgeslankte en effectieve organisatie te zijn met een hoogproductieve en faciliterende dienstverlening met topkwaliteit.