President Bouterse en First Lady gereed voor verkiezingen

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse en First Lady Ingrid Bouterse – Waldring zijn gereed voor de algemene-, vrije- en geheime verkiezingen van 25 mei 2020.
Zij zijn vrijdag als eerste burgers in de gelegenheid gesteld om na te gaan in hoeverre hun persoonsgegevens op de kiezerslijsten correct zijn.
President Bouterse heeft bij deze gelegenheid alle stemgerechtigden opgeroepen om hun burgerplicht te vervullen en dus naar de stembus te gaan.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 14 februari 2020 ook gestart met de landelijke ter inzagelegging (TIL) van de kiezerslijsten.
TIL is bedoeld om alle stemgerechtigden de gelegenheid te bieden om hun persoonsgegevens te controleren op juistheid. Het controleren van persoonsgegevens voor de kiezerslijst gaat niet oneindig door. De verificatie zal een maand lang duren.
Het ministerie roept burgers op om hun gegevens te gaan controleren, om zeker te weten dat er geen fouten zijn in de gegevens. De verificatie kan gebeuren bij alle Bureaus voor Burgerzaken en andere locaties die door het ministerie bekend gemaakt worden.
De directeur van Binnenlandse Zaken Putridewi Amatsoemarto drukt eenieder op het hart om hun persoonsgegevens te controleren om mogelijk ongerief te voorkomen.