fbpx

President Bouterse buigt zich over ontslag Peneux

Naar aanleiding van het gerezen principieel verschil van mening tussen enerzijds de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het VOS-Directeurenberaad inzake onder meer de aanpassing van de vigerende overuren regeling voor leraren, heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, na ampele overweging besloten zijn portefeuille per woensdag 13 december 2017 ter beschikking te stellen van de president van de Republiek Suriname, Desiré Bouterse.

De president heeft de terbeschikkingstelling van de portefeuille in beraad.

Het staatshoofd heeft inmiddels besloten vicepresident Ashwin Adhin te vragen om in overleg te treden met het VOS-Directeurenberaad en al het andere te verrichten ter continuering van het onderwijs in ons land.

BEKIJK OOK
Gewapende roofoverval te Ajoni door nepagenten

Met deze garantiestelling, doet het staatshoofd tevens een oproep aan alle onderwijsgevenden en directies van scholen om hun onderwijstaak te vervullen in het belang van het Surinaams kind. “Het belang en de toekomst van de opkomende jeugd staat centraal in de ontwikkelingsvisie van de regering”, stelt het Nationaal Informatie Instituut.(GFC)