President Bouterse belicht hervorming Staatsinkomsten

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft tijdens de Jaarrede gesproken over de hervorming van de Staatsinkomsten.

De hervorming van de Staatsinkomsten behelst zowel het verbeteren van de effectiviteit van de belastingadministratie en het management, als het bewerkstelligen van een rechtvaardig en productie-ondersteunend belastingstelsel.

Als uitvloeisel hiervan wordt het ICT-systeem verregaand gemoderniseerd, met als doel om in 2020 de online aangiften en betalingen van enkele kernbelastingen, zoals loon-, inkomsten-, omzet-, en dividendbelasting mogelijk te maken.

Ook worden reeds voorbereidingen getroffen om te kunnen overstappen op een uniek Fiscaal Identificatie Nummer (FIN) voor iedere belastingplichtige of inhoudingsplichtige.

De ontwerpwetten hiertoe zijn recent bij de Nationale Assemblee ingediend, aldus het staatshoofd.

Vernieuwing van de wetgeving zal naar zeggen van president Bouterse zorg dragen voor een meer rechtvaardige en bredere belastingbasis, waarbij de productie gestimuleerd wordt en inkomensgroei voor burgers en overheid wordt gerealiseerd.

Ook wordt onze wetgeving aangepast aan moderne, aanvaardbare en internationaal gebruikelijke normen en procedures. De in 2018 en 2019 aangevangen verscherpte en verbeterde controle op het gebied van de douane zal onverkort worden voortgezet.

In dit kader zullen enkele containerscanners worden aangeschaft, welke een belangrijke rol zullen vervullen bij het bestrijden van smokkel, drugshandel en de succesvolle uitvoering van NRA.

Bij de aanschaf van de containerscanners zullen volgens het staatshoofd ook de nodige trainingen worden verzorgd aan het personeel, met betrekking tot het gebruik en het detecteren van onder-facturering.

De toetreding van Suriname tot de World Customs Organisation (WCO) is een feit. De verwachting is dat aan Suriname assistentie zal worden verleend door de WCO met betrekking tot de hervorming, modernisering en versterking van de Douane Organisatie, waarbij de door hen ontwikkelde modellen zouden kunnen worden gebruikt, aldus president Bouterse tijdens zijn jaarrede op 30 september 2019