President Bouterse bekrachtigt 'Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren'

GFC NIEUWS- De onlangs in De Nationale Assemblee aangenomen Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren door president Desire Delano Bouterse bekrachtigd.
Deze wet zal door het ministerie van Binnenlandse zaken hierna afgekondigd worden en dan in het Staatsblad van de Republiek Suriname opgenomen.
De wet
1. Er mogen geen cash valuta transacties binnen Suriname worden gedaan. De bedoeling is dat de vraag naar cash dollars stopt of met deze maatregel behoorlijk omlaag gaat.
De gewone burger zonder valuta rekening op de bank hoeft dus voor niemand valuta te gaan zoeken.
2. Girale valuta transacties mogen wel. Dus van de ene valuta bankrekening naar de andere mag wel worden overgemaakt.
3. Iedereen mag zijn valuta houden. De regering neemt geen dollars of euro’s van niemand
4. Iedereen mag zijn valuta die op de bank zijn, gewoon gebruiken om noodzakelijke valuta betalingen in het buitenland te doen via de valuta bankrekening
5. U mag uw valuta lichten. Als u bijvoorbeeld op reis wil gaan. Let op: u mag het niet in Suriname gebruiken!
U mag het alleen wisselen in SRD als u in Suriname betalingen ermee wil doen. U kunt het bij opname direct wisselen in SRD bij uw bank ALS U WILT! U kunt het ook bij een cambio wisselen. De koers wordt door de centrale bank bepaald.
6. Cambio’s mogen geen valuta verkopen, alleen kopen. De valuta moeten ze binnen twee werkdagen aan de Centrale Bank verkopen. Ze mogen aan niemand anders dan aan de centrale Bank verkopen. Ze krijgen daarvoor een marge, dus een vaste winst.
7. Contracten in valuta waarbij u cash betaalt moeten uiterlijk een maand na afkondiging van de wet, in SRD worden omgezet. De geldende bankkoers wordt daarvoor gebruikt.
8. Als u geen valuta rekening heeft mag u toch via de bank geld overmaken naar het buitenland, voor studie, medische doeleinden, als u de plicht heeft voor iemand te zorgen die in het buitenland woont of als u een credit card heeft die moet worden aangezuiverd.
9. Als u geen valuta rekening heeft mag u op vertoon van uw ticket bij de banken valuta kopen om op reis te gaan. Tot welk bedrag, dat zal door de Centrale Bank en de banken worden vastgesteld.
10. Vanaf nu gaan we weer ervoor zorgen dat de valuta uit export tenminste voor een deel 60%) weer naar de centrale bank gaat om de valuta reserves van de bank op te bouwen. Exporteurs die zich niet hieraan houden krijgen geen toestemming om meer te exporteren totdat ze aan de plicht hebben voldaan.
11. De Centrale Bank moet elk kwartaal een rapport publiceren over de valuta inkomsten en de valuta uitgaven en ook nog een inschatting hoe die zich gaan ontwikkelen voor de rest van het jaar. De bank geeft aan of er wordt verwacht dat er meer zal worden uitgegeven dan de bank zal binnen krijgen.
12. Als de bank verwacht dat er minder deviezen binnen zullen komen dan er zullen worden uitgegeven aan onder andere import, geeft de bank dat aan in het rapport.
13. Als de bank aangeeft dat er minder deviezen zullen binnenkomen dan uitgegeven zullen worden voor dat jaar, is de regering verplicht de import van sommige niet essentiële producten zodanig te verminderen dat de deviezen inkomsten en uitgaven tenminste gelijk worden.* Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen.
14. De essentiële goederen komen voor op een lijst die de regering verplicht is op te stellen, waarop tenminste voorkomen: voedingsmiddelen, medicijnen en andere medische middelen, productie middelen en zaken die de overheid nodig heeft.
Natuurlijk moet altijd de export worden bevorderd en de import vervangen maar in eerste instantie worden de import uitgaven voor niet essentiële en luxe goederen beperkt. We hopen dat daardoor ook de eigen productie op gang komt.
De straffen voor mensen die zich aan deze wet niet houden staan in de Wet Economische Delicten.
Straffen voor cambio’s die zich niet aan de wet houden kunnen zijn in beslagname en verbeurd verklaring van goederen en ook boetes.
Er wordt een positief effect van deze maatregelen op de koers verwacht, maar om een grotere daling te krijgen zal de regering nog wat andere maatregelen moeten nemen.
Voor de toekomst is de wet belangrijk om op langere termijn meer transparantie over de deviezen reserve aan iedereen te geven en de deviezen voorraad beter te beheersen. Er moeten natuurlijk nog meer zaken worden gedaan om onze economie en financiële situatie te verbeteren en gezond te maken.

Overige berichten